1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Військова справа
  3. Стройові прийоми і рух без зброї

Стройові прийоми і рух без зброї

За цією командою швидко стати в стрій і стояти прямо, без напруження, підбори поставити разом, а носки розгорнути по лінії фронту на ширину ступні; ноги в колінах випрямити, але не напружувати; груди підняти, а все тіло трохи подати вперед; живіт підібрати; плечі розгорнути; руки опустити так, щоб кисті, звернені долонями всередину, були збоку стегон, а напівзігнуті пальці торкалися стегна; голову тримати високо й прямо, не виставляючи підборіддя; дивитися прямо перед собою; бути готовим до негайної дії.

На місці по команді «Струнко» швидко прийняти стройове положення і не ворушитися.

Положення «струнко» на місці приймається без команди: під час виконання Державного гімну Республіки Білорусь, при віддання й отримання наказу, при рапорті та обіг військовослужбовців один до одного, під час військового вітання, а також при подачі команд.

За командою “ВІЛЬНО” стати вільно, послабити в коліні праву або ліву ногу, але не сходити з місця, не послаблювати уваги, не розмовляти.

За командою “ЗАПРАВИТИСЬ”, не залишаючи свого місця в строю, потрібно поправити зброю, обмундирування та спорядження; при необхідності вийти з ладу – за дозволом звернутися до безпосереднього начальника; розмовляти і курити – тільки з дозволу старшого командира. Перед командою “ЗАПРАВИТИСЬ” подається команда “ВІЛЬНО”.

Для зняття головних уборів подається команда “Головні убори (головний убір) ЗНЯТИ”, а для надівання – “Головні убори (головний убір) НАДІТИ». При необхідності поодинокі військовослужбовці головний убір знімають і надягають без команди. Знятий головний убір слід тримати у лівій вільно опущеній руці зіркою (кокардою) вперед.

Повороти на місці. Повороти на місці виконуються за командами: «Напра-ВО», «Пол-обороту право-РУЧ». «Ліво-РУЧ», «Пол-обороту ліво-РУЧ». «Кру-ГОМ».

Повороти кругом (на 1/2 кола), ліворуч (на 1/4 кола), півоберта ліворуч (на 1/8 кола) виконуються в бік лівої руки на лівому підборі й на правому носку; направо і півоберта направо – у бік правої руки на правому підборі й на лівому носку.

Повороти виконуються на два рахунки: по першому рахунком повернутися, зберігаючи правильне положення корпусу, і, не згинаючи ніг у колінах, переносять вагу тіла на попереду стоїть ногу, по другому рахунком найкоротшим шляхом приставити іншу ногу.

Рух. Рух здійснюється кроком або бігом. Нормальна швидкість руху кроком 110-120 кроків за хвилину. Розмір кроку 70-80 см. Нормальна швидкість руху бігом 165-180 кроків за хвилину. Розмір кроку 85-90 см.

Крок буває стройовий і похідний.

Стройовий крок (рис. 61) застосовується під час проходження підрозділів урочистим маршем; під час військового вітання ними в русі; при підході військовослужбовця до начальника та відході від нього; при виході з ладу і повернення в стрій, а також на стройових заняттях.

Рух стройовим кроком

Похідний крок застосовується в усіх інших випадках.

Рух стройовим кроком починається за командою «Стройовим кроком – РУШ” (в русі «Строєвим – РУШ”), а рух похідним кроком за командою «Кроком – РУШ”. За попередньою команді подати корпус трохи вперед, перенести вагу тіла більше на праву ногу, зберігаючи стійкість; за виконавчою командою почати рух з лівої ноги повним кроком.

Під час руху стройовим кроком ногу з витягнутим уперед носком винести на висоту 15-20 см від землі й ставити її твердо на всю ступню, відокремлюючи в той же час від землі іншу ногу. Руками, починаючи від плеча, виконувати рухи біля тіла: вперед – згинаючи їх в ліктях так, щоб кисті піднімалися вище пряжки пояса на ширину долоні й на відстані долоні від тіла; назад – до упору в плечовому суглобі. Пальці рук напівзігнуті. У русі голову і корпус тримати прямо, дивитися перед собою.

Під час руху похідним кроком ногу виносити вільно, не відтягуючи носка, і ставити її на землю, як при звичайній ходьбі; руками виконувати вільні рухи біля тіла.

Під час руху похідним кроком за командою “СТРУНКО” перейти на стройовий крок. Під час руху стройовим кроком по команді “ВІЛЬНО” йти похідним кроком.

За командою “ЗАПРАВИТИСЬ” дозволяється поправити зброю, обмундирування та спорядження, якщо потрібно, – звернутися до безпосереднього начальника. Виходити з ладу і розмовляти – тільки з дозволу командира.

Рух бігом починається за командою “Бігом – РУШ”. При русі з місця за підготовчою командою корпус трохи подати вперед, руки напівзігнути, лікті трохи назад; за виконавчою командою почати біг з лівої ноги, руками виконувати вільні рухи вперед і назад в такт бігу.

Крок (біг) на місці (рис. 62) здійснюється за командою “На місці, кроком (бігом) – РУШ”. За цією командою крок слід позначити підніманням і опусканням ніг, при цьому ногу піднімають на 15-20 см від землі і ставлять її на землю з передньої частини ступні на весь слід (при бігу – на передню частину); руками виконують рухи в такт кроку.

Крок на місці

За командою “ПРЯМО”, яка подається одночасно з по- становки лівої ноги на землю, зробити правою ногою ще один крок на місці і з лівої ноги почати рух повним кроком (бігом).

Для припинення руху подається команда. Наприклад: «Рядовий Петров – СТІЙ”. За виконавчою командою, яка подається одночасно з постановкою на землю правої або лівої ноги, зробити ще один крок і, приставивши ногу, прийняти положення «струнко».

Для зміни швидкості руху подаються команди: «ШИРШЕ ШАГ», «КОРОЧЕ ШАГ», «ЧАСТІШЕ КРОК». «Ре-Ж». «Півкроку», «ПОВНИЙ КРОК».

Для переміщення поодиноких військовослужбовців на кілька кроків убік подається команда, наприклад: «Рядовий Петров, два кроки праворуч (ліворуч), кроком – РУШ”. За цією командою військовослужбовець робить два кроки праворуч (ліворуч), приставляючи ногу після кожного кроку.

Для переміщення вперед або назад на кілька кроків подається команда, наприклад, «Два кроки вперед (назад), кроком – РУШ”. За цією командою зробити два кроки вперед (назад) і приставити ногу.

При переміщенні вправо, вліво і назад рух руками не виконується.

Повороти в русі. Повороти в русі кроком виконуються за командами: «Напра-ВО». «Пол-обороту право-РУЧ», «Ліво-РУЧ», «Пол-обороту ліво-РУЧ», «Кругом – РУШ”.

Для повороту праворуч і півоберта направо виконавча команда подається одночасно з постановкою правої ноги на землю. За цією командою з лівої ноги зробити крок, повернутися на носку лівої ноги, одночасно з поворотом винести праву ногу вперед і рухатися далі в новому напрямку.

Для повороту ліворуч і півоберта ліворуч виконавча команда подається одночасно з постановкою на землю лівої ноги. За цією командою з правої ноги зробити крок, повернутися на носку правої ноги, одночасно з поворотом винести ліву ногу вперед і рухатися далі в новому напрямку.

Для повороту кругом виконавча команда подається одночасно з постановкою правої ноги на землю. За цією командою зробити ще один крок лівою ногою (по рахунку разів), витягти праву ногу на півкроку вперед і трохи ліворуч і, різко повернувшись у бік лівої руки на носках обох ніг (по рахунку два), продовжувати рух з лівої ноги в новому напрямку (за рахунком три).

При поворотах рух руками виконується в такт кроку.

Повороти і півоберти направо і наліво при русі бігом виконуються за тими ж командами, як і при русі кроком, поворотом на одному місці на два рахунки в такт бігу. Поворот кругом на бігу відбувається в бік лівої руки на одному місці на чотири рахунки в такт бігу.

Розкажіть і покажіть, як виконується стройова стійка.
Розкажіть про дії військовослужбовців по командах «Струнко», «Вільно», «Заправитися».
Виконайте повороти на місці і в русі, покажіть рух стройовим кроком.

ПОДІЛИТИСЯ: