1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Військова справа
  3. Строї відділення

Строї відділення

Розгорнутий стрій. Розгорнутий стрій відділення може бути одношеренговий (шеренга) або двошеренговий.

Шикування відділення в одношеренговий (двошеренговий) стрій відбувається по команді «Відділення, в одну шеренгу (в дві шеренги) – СТАВАЙ».

Подавши команду, командир відділення стає в положення «струнко», обличчям до фронту шикування; відділення шикується ліворуч від командира на встановлених Статутом інтервалах і дистанціях; при цьому шкарпетки взуття у всіх мають бути на одній прямій лінії. З початком побудови командир відділення виходить з ладу стройовим кроком і стежить за шикуванням відділення. Відділення (екіпаж, розрахунок) чисельністю чотирьох осіб і менше завжди будується в одну шеренгу.

При необхідності вирівняти відділення на місці подається команда “РІВНЯЙСЬ» або «Наліво – РІВНЯЙСЬ». За командою «РІВНЯЙСЬ» все, крім правофлангового, повертають голову праворуч (праве вухо вище лівого, підборіддя підняте), вирівнюються так, щоб кожен бачив груди четвертого людини, вважаючи себе першим. За командою «Ліворуч – РІВНЯЙСЬ» все, крім лівофлангового, повертають голову ліворуч (ліве вухо вище правого, підборіддя підняте). При вирівнюванні військовослужбовці можуть трохи пересуватися вперед, назад або убік.

Після закінчення вирівнювання подається команда «СТРУНКО», за якою всі військовослужбовці швидко повертають голову прямо. Під час рівняння відділення після повороту його кругом у команді вказується бік рівняння, наприклад, «Праворуч (ліворуч) – РІВНЯЙСЬ».

За командою «Відділення, – РОЗІЙДИСЬ» військовослужбовці виходять з ладу. Для збору відділення подається команда “Відділення, – ДО МЕНЕ”, за якою військовослужбовці бігом збираються до командира і за його командою шикуються.

Для розмикання відділення на місці подається команда “Відділення, праворуч (ліворуч, від середини), разом-КНИСЬ (бігом, розім-КНИСЬ)» або «Відділення, вправо (вліво, від середини) на стільки-то кроків, разом-КНИСЬ (бігом, розім-КНИСЬ) ». За виконавчою командою всі військовослужбовці, за винятком того, від якого починається розмикання, повертаються у вказаний бік, одночасно з приставленням ноги повертають голову в бік фронту строю і рухаються прискореним півкроком (бігом), дивлячись через плече на що йде ззаду і не відриваючись від нього; після зупинки йде позаду кожен робить ще один крок або скільки було вказано командою і повертається ліворуч (праворуч). Якщо інтервал не вказано, розмикання відбувається на один крок. При розмиканні від середини вказується, хто середній. Військовослужбовець, названий середнім, почувши своє прізвище, відповідає: «Я», витягає вперед ліву руку і опускає її. Під час рівняння відділення при розмиканні інтервал зберігається.

Для змикання відділення на місці подається команда “Відділення, праворуч (ліворуч, до середини), сом-КНИСЬ (бігом сом-КНИСЬ)». За виконавчою командою всі військовослужбовці, за винятком того, до кого призначене змикання, повертаються в бік змикання, після чого прискореним півкроком (бігом) підходять на визначений для зімкнутого строю інтервал і з підходом самостійно зупиняються та повертаються ліворуч (праворуч).

Для руху відділення подається команда “Відділення, кроком (стройовим кроком, бігом) – РУШ”. За командою «Марш» всі військовослужбовці одночасно починають рух із лівої ноги, додержуючись рівняння й зберігаючи інтервали і дистанції. Якщо бік рівняння не визначено, то рівняння відбувається в сторону правого флангу поглядом без повернення голови. Для зупинки відділення подається команда “Відділення, СТІЙ”.

При необхідності йти не в ногу подається команда «Йти не в ногу», а для руху в ногу – «Йти в ногу» (нога береться по головному або з підрахунку командира).

Для зміни напрямку заходженням плечем подається команда “Відділення, праве (ліве) плече вперед, кроком – РУШ” (під час руху «РУШ»). За цією командою відділення починає заходження правим (лівим) плечем вперед: крайнього флангу, повернувши голову вздовж фронту, йде повним кроком, узгоджуючи свій рух так, щоб не потіснити інших до нерухомого флангу; фланговий нерухомого флангу позначає крок на місці і поступово повертається ліворуч (праворуч), узгоджуючи свій рух із флангу; інші, додержуючись рівняння по фронту поглядом у бік флангу (не повертаючи голови) і відчуваючи ліктем сусіда з боку нерухомого флангу, робить крок настільки менший, чим ближче вони знаходяться до нерухомого флангу. Коли відділення здійснить заходження на скільки потрібно, подається команда “ПРЯМО” або “Відділення – СТІЙ”.

Для перешикування відділення з однієї шеренги в дві військовослужбовці попередньо розраховуються на перший і другий за командою “Відділення, на перший і другий – РОЗПОДІЛИСЬ». Розрахунок починається з правого флангу: кожний військовослужбовець, швидко повертаючи голову до стоїть ліворуч від нього, називає свій номер і відразу повертає голову прямо; лівофланговий голову не повертає. За таким же правилом військовослужбовці розподіляються за загальною нумерацією, для чого подається команда “Відділення, по порядку – РОЗПОДІЛИСЬ». У двошеренговому строю лівофланговий другої шеренги після закінчення розрахунку ладу за загальною нумерацією доповідає: “Повний” або “Неповний».

Перешикування відділення на місці з однієї шеренги в дві виконується за командою “Відділення, в дві шеренги – ШИКУЙСЬ». При отриманні виконавчої команди другі номери роблять лівою ногою крок назад, не приставляючи правої ноги, крок праворуч, щоб стати позаду перших номерів, і приставляють ліву ногу.

Для перешикування відділення на місці із зімкненого двох-шереножного ладу в одношеренговий стрій відділення попередньо розмикається на один крок, після чого подається команда “Відділення, в одну шеренгу – ШИКУЙСЬ». За виконавчою командою другі номери виходять на лінію перших, роблять лівою ногою крок ліворуч, не приставляючи правої ноги, крок вперед і приставляють ліву ногу.

Похідний стрій. Похідний стрій відділення може бути в колону по одному або в колону по два. Шикування відділення в колону по одному (по два) на місці виконується за командою “Відділення, в колону по одному (по два) – СТАВАЙ». Подавши команду, командир відділення стає в положення «струнко», обличчям у бік руху, а відділення шикується за ним в потилицю один одному. Відділення (екіпаж, розрахунок) чисельністю в чотирьох осіб і менше завжди шикується в колону по одному.

Перешикування відділення з розгорнутого строю в колону виконується поворотом відділення праворуч за командою “Відділення, право-РУЧ». При повороті двошеренгового ладу командир відділення робить півкроку праворуч.

Перешикування відділення з колони в розгорнутий стрій виконується поворотом відділення ліворуч за командою «Відділення, ліво-ВО». При повороті відділення з колони по два командир відділення робить півкроку вперед.

Перешикування відділення з колони по одному в колону по два відбувається по команді «Відділення, в колону по два кроком – РУШ”. За виконавчою командою командир відділення (напрямний) іде в півкроку, другі номери, вийшовши праворуч, у такт кроку займають свої місця в колоні.

Відділення рухається півкроком до команди “ПРЯМО” або “Відділення – СТІЙ”. Перешикування відділення з колони по два в колону по одному виконується за командою “Відділення, в колону по одному, кроком – РУШ” (під час руху – “РУШ”). За виконавчою командою командир відділення (напрямний) іде повним кроком, інші – півкроком; із звільненням місця другі номери в такт кроку заходять у потилицю першим і продовжують рух повним кроком.

Для зміни напрямку руху колони подаються команди:

«Відділення, праве (ліве) плече вперед – РУШ”; направляючий заходить ліворуч (праворуч) до команди “ПРЯМО”, інші йдуть за ним;
«Відділення, за мною – РУШ (бігом – РУШ)»; відділення слід за командиром;
«Відділення, кругом – РУШ”; відділення одночасно повертається кругом.
Розкажіть про побудову відділення в розгорнутий стрій.
Виконайте дії при розмиканні і змиканні відділення вліво і від середини.
Виконайте дії при перестроюванні відділення з однієї шеренги в дві і назад.
Розкажіть про порядок розрахунку військовослужбовців у строю.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Бойові традиції