1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Військова справа
  3. Строї та управління ними

Строї та управління ними

Для успішного виконання прийомів і дій в строю кого навчають необхідно мати уявлення про ладі, знати його елементи, порядок виконання команд, обов’язки перед шикуванням і в строю.

Строї. Елементи ладу. Стрій – визначене Статутом розміщення військовослужбовців, підрозділів і військових частин для їх спільних дій у пішому порядку та на машинах.

Шеренга – стрій, у якому військовослужбовці розміщені один біля одного на одній лінії.

Фланг – права (ліва) край строю. При поворотах строю назви флангів не змінюються.

Фронт – бік строю, до якого військовослужбовці повернені обличчям (машини – лобовою частиною).

Тильна сторона ладу – бік, протилежний фронту.

Інтервал – відстань по фронту між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та військовими частинами.

Дистанція – відстань у глибину між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та військовими частинами.

Ширина строю – відстань між флангами. Глибина строю – відстань від першої шеренги (військовослужбовця, що стоїть) до останньої шеренги (позаду військовослужбовця, що стоїть), а при діях на машинах – відстань від першої лінії машин (машини, що стоять) до останньої лінії машин (позаду стоїть машини).

Двошеренговий стрій – стрій, у якому військовослужбовці однієї шеренги розміщені за військовослужбовцями іншої шеренги на відстані одного кроку (витягнутої руки, покладеної долонею на плече стоїть попереду військовослужбовця). Шеренги називаються першою та другою. При повороті строю назви шеренг не змінюються. Чотири людини і менш завжди будуються в одну шеренгу.

Ряд – два військовослужбовці, які стоять у двошеренговому строю один іншому. Якщо за військовослужбовцем першої шеренги не стоїть військовослужбовець другої шеренги, такий ряд називається неповним; останній ряд завжди має бути повним. При повороті двошеренгового строю кругом військовослужбовець неповного ряду самостійно стає у попереду стоїть шеренгу.

Одношеренговий і двошеренговий строї можуть бути зімкнутими або розімкнутими. У зімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розміщені по фронту один від одного з інтервалами на ширину долоні між ліктями. У розімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розміщені по фронту один від одного з інтервалами на один крок або з інтервалами, які визначає командир.

Колона – стрій, у якому військовослужбовці розташовані в потилицю один одному, а підрозділи (машини) – одне за одним на дистанціях, установлених цим Статутом або командиром. Колони можуть бути по одному, по два, по три, по чотири і більше. Чотири людини і менш будуються в колону по одному. Колони застосовуються для шикування підрозділів і військових частин у похідний або розгорнутий стрій.

Розгорнутий стрій – стрій, у якому підрозділи побудовані на одній лінії по фронту в одношеренговому або двошеренговому строю (в лінію машин) або в лінію колон з інтервалами, встановленими цим Статутом або командиром. Розгорнутий стрій застосовується для проведення перевірок, розрахунків, оглядів, парадів, а також в інших необхідних випадках.

Похідний стрій – стрій, у якому підрозділ побудовано в колону або підрозділи в колонах вишикувані один за одним на дистанціях, установлених цим Статутом або командиром. Направляючий – військовослужбовець (підрозділ, машина), який рухається строю у визначеному напрямку. За напрямним свій рух решта військовослужбовців (підрозділів, машин).

Замикає – військовослужбовець (підрозділ, машина), який рухається останнім у колоні.

Управління строєм. Управління строєм здійснюється командами та розпорядженнями, які подаються командиром голосом і сигналами, а також передаються за допомогою технічних і рухомих засобів. Команди накази можуть передаватися колоною через командирів підрозділів (старших машин) і спостерігачів. Команди поділяються на підготовчу та виконавчу; команди можуть бути і тільки виконавчими.

Попередня команда подається чітко, голосно і протяжно, щоб військовослужбовці зрозуміли, яких дій вимагає від них командир. За підготовчою командою військовослужбовці, які перебувають в строю і поза строєм на місці, приймають положення «струнко», а в русі ногу ставлять твердіше.

Виконавча команда подається після паузи гучно, уривчасто і чітко. Після отримання виконавчої команди слід негайно і точно її виконання.

З метою привернути увагу підрозділу або окремого військовослужбовця в підготовчій команді при необхідності називається підрозділ або військове звання військовослужбовця. Голос при подачі команд повинен порівнюватися з протягом ладу, а рапорт віддаватися чітко, без різкого підвищення голосу. Щоб припинити виконання прийому, подається команда «ВІДСТАВИТИ». За цією командою приймається положення, яке було до виконання прийому.

При навчанні допускається виконання зазначених у Статуті прийомів, а також поворотів і руху за розподілом. Наприклад: «Праворуч, за розподілом: роби – РАЗ, роби – ДВА».

Для участі в парадах, а також в інших випадках підрозділ за наказом командира може шикуватися в загальну колону по три, по чотири і більше. При цьому побудова відбувається за зростом (ранжиром).

Обов’язки перед шикуванням і в строю. Військовослужбовець зобов’язаний:

перевірити справність своєї зброї, закріпленої за ним бойової та іншої техніки, боєприпасів, індивідуальних засобів захисту, шанцевого інструменту, обмундирування і спорядження;
мати акуратну зачіску і охайний зовнішній вигляд;
заправити обмундирування, правильно одягти і припасувати спорядження, допомогти товаришеві усунути помічені недоліки;
знати своє місце в строю, вміти швидко, без метушні; в русі зберігати рівняння, інтервал і дистанцію; не виходити з ладу (машини) без дозволу;
в строю без дозволу не розмовляти, бути уважним до наказів (наказам) і командами (сигналам) свого командира, швидко і точно їх виконувати, не заважаючи іншим;
передавати накази, команди (сигнали) без перекручень, гучно й чітко.
Розкажіть про елементи ладу.
Які види ладу ви знаєте?
Як подаються команди командиром, що повинен робити солдат за попередньою і виконавчою командою?
Назвіть обов’язки солдата перед шикуванням і в строю.

ПОДІЛИТИСЯ: