1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Військова справа
  3. Протидія інформаційно-психологічній агресії

Протидія інформаційно-психологічній агресії

Способи протидії інформаційно-психологічної агресії. Слід виходити з принципу, що лжегуманная інформаційно-психологічна війна, в якій не гинуть війська, а пригнічується воля, деформується свідомість і знищується культура противника, нічого спільного не має з істинно гуманною боротьбою людей за мир. Інформаційно-психологічна агресія так само нелюдська і злочинна, як і озброєна агресія, але ведеться вона більш витонченими методами.

Інформаційно-психологічний тиск на інші країни і народи – це агресія. В інформаційно-психологічній війні держава-агресор повинно класифікуватися як провідне несправедливу війну.

Протидія інформаційно-психологічному тиску є вимушеним і необхідним. В інформаційно-психологічній війні держава, піддане агресії, має класифікуватися як провідне справедливу війну.

У світі існує значна кількість ідеологій, тобто систем філософських, політичних, економічних, моральних, релігійних, естетичних та інших поглядів та ідей. З метою формування у громадян певного світогляду держава впроваджує у суспільну свідомість мас пануючу в країні ідеологію, проводить ідеологічну пропаганду. В інформаційно психологічному протиборстві держава-агресор має на меті зруйнувати державну ідеологію противника, методами маніпуляції свідомістю або кардинальної деформації свідомості населення підмінити її інший, вигідний для себе ідеологією. Кінцевою ж метою інформаційно-психологічної агресії є підпорядкування іншої держави своєму впливу, захоплення нових ринків збуту і сировинних ресурсів.

Основними способами протидії інформаційно- психологічної агресії є:

формування в суспільстві патріотизму, об’єднання суспільства і зміцнення його морального духу;
пропаганда ідеології і досягнень у розвитку своєї держави;
ретельне вивчення громадської думки та її облік в діяльності державних і громадських структур, створення сприятливого для своєї країни громадської думки;
постійне відстеження відбуваються в світі, обговорення найбільш гострих питань;
вичленення помилкових повідомлень із загального інформаційного потоку; розтин брехні пропаганди противника і компрометація його інформаційної мережі;
руйнування ворожої ідеології, показ її слабких сторін, спрямованості і цілей;
показ проблем і труднощів, з якими зустрічаються «благополучні» країни.
Особливу увагу у протидії інформаційно-психологічної агресії має бути приділена молоді, оскільки в силу малого життєвого досвіду вона менш захищена від витонченої пропаганди, спрямованої на руйнування нашої держави.

Контрпропаганда і створення незалежного інформаційного простору. Контрпропаганда – це протидія деструктивному інформаційному впливу на особистість, суспільство і державні інститути країни. У Білорусі контрпропаганда проводиться в тісному зв’язку і у взаємодії з пропагандою державної ідеології і досягнень у розвитку республіки.

Оборонна складова контрпропаганди розкриває брехливість, недостовірність, навмисне перекручування фактів в поданого інформації. Наступальна складова може містити показ проблем і труднощів, які є в самій країні – інформаційному агрессоре. Головне в контрпропаганди – достовірні факти, переконлива статистика та юридична обґрунтованість.

Прикладом активної протидії інформаційної агресії може служити контрпропаганда, проведена в Республіці Білорусь після проваленого змови з повалення влади в грудні 2010 року.

Зазнавши нищівної поразки на президентських виборах 19 грудня, деякі екс-кандидати в президенти спробували захопити владу насильно. Змова з допомогою іноземних спецслужб та за фінансової підтримки деяких західних структур готувався заздалегідь. Ледве закрилися виборчі дільниці, як інтернет-сайт «Хартія-97» поспішив повідомити користувачам приголомшливу звістку про те, що один з кандидатів у президенти заявив про падіння «режиму Лукашенка» і оголосив про створення «уряду народної порятунку». А в цей час «бойовики» трощили двері та вікна Будинку уряду. До 23 годинах співробітники міліції витіснили всіх учасників несанкціонованого зборища з Майдану Незалежності, а найбільш агресивних правопорушників затримали. А далі?

А далі встановлювалася істина, яка відкрито і чесно доводилася до людей. По каналу білоруського телебачення був показаний фільм «Площа. Залізом по склу ». У фільмі документально була представлена вся динаміка невдалого путчу: планування змови, гроші європейських фондів, заклики йти на «площа», озвірілі обличчя підпилих молодиків і бій скла. Про політичній змові і його наслідки говорилося по радіо. У газетах з’явилися статті, документальні знімки, відгуки про події обурених громадян. Газета «Советская Белоруссия» під рубрикою «За лаштунками одного змови» опублікувала серію статей «Деякі розсекречені документи про події 19 грудня»: копії «Стратегічного плану», складу уряду народного порятунку, гранту, контракту на отримання гранту, інструкції з нелегальною переправленні грошей в Білорусь. З документів було видно, хто і на що просив, хто і за що платив. На реалізацію свого плану «Стратегія перемоги» один з екс-кандидатів у президенти, приміром, виклопотав у своїх західних покровителів 19220000 доларів США.

Правдивий показ подій 19-20 грудня і підгрунтя підготовки до повалення законної влади в Республіці Білорусь – це ефективна контрпропаганда. Штурм Будинку уряду викликав обурення в білоруському суспільстві. Таким чином, ЗМІ не тільки відображали дійсність, а й брали участь у формуванні громадської думки.

Незалежне інформаційне простір Білорусі є головною умовою збереження інформаційного суверенітету країни і зміцнення державності. У Республіці Білорусь видаються понад 700 газет і понад 500 журналів. Близько третини всіх зареєстрованих видань є державними. Преса видається білоруською, російською, німецькою, англійською, українською, польською та іншими європейськими мовами. У Білорусі існує 9 інформаційних агентств, близько 60 програм телемовлення і більше 150 програм радіомовлення.

Дуже важливим у протидії маніпуляції свідомістю є навченість та інформованість населення країни. У республіці завершилося формування основ інформаційного суспільства. Закладена правова основа інформатизації, успішно розвивається національна інформаційно-комунікаційна інфраструктура, що дозволяє надавати нові телекомунікаційні та інформаційні послуги. Білорусь має досить розвиненою власної інформаційної індустрією, що включає розробку і виробництво засобів обчислювальної та телекомунікаційної техніки, а також програмного забезпечення.

Концепція національної безпеки Республіки Білорусь відносить ефективне інформаційне забезпечення своєї державної політики до одного з основних інтересів країни в інформаційній сфері.

Ідеологія держави як протидія психологічної агресії. Ідеологія білоруської держави – це система поглядів, ідей, концепцій, що виражає мету, зміст і шляхи суспільного розвитку країни.

Білоруська ідеологія ґрунтується на міцному історичному фундаменті. У складних умовах боротьби за свою незалежність формувався менталітет білоруса. Історія доносить до нас відомості про героїчну оборону полочанами своєї землі від племен гунів і готів. Важка і небезпечна життя предків білорусів – племен кривичів, радимичів, полочан, дреговичів – серед лісів, озер і боліт, в тяжкій праці і в безперервних війнах виробила характер білоруса.

Століттями формувалася і крок за кроком вироблялася сучасна ідеологія Білорусі та модель її соціальноекономічного розвитку. В її основі – соціально орієнтована ринкова економіка, гармонійно поєднує стійку динаміку розвитку країни і приватну ініціативу. Фундаментальна мета ідеології білоруської держави – сильна, демократична і процвітаюча Білорусь.

Правова основа білоруської ідеології – Конституція Республіки Білорусь.

Основні цінності білоруського політичного суспільства: суверенітет, сильний та ефективний держава, інститут президентства, громадянське суспільство. Важлива особливість ідеології білоруської політичного суспільства – пріоритет морально-правових цінностей над прагматичними і кон’юнктурними цінностями. Наслідком цього є формування в суспільстві високих моральних стандартів: чесності, щирості, відкритості, принциповості.

У галузі економіки Білорусь вибрала варіант плавного, поступового входження в ринок при активному втручанні держави в економічні процеси. Важливими відмінними рисами білоруської моделі соціально орієнтованої ринкової економіки виступають:

сильна і ефективна державна влада;
забезпечення рівноправності та ефективного функціонування приватного та державного секторів економіки;
добре сплановане і скоординоване роздержавлення економіки;
багатовекторність зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання;
сильна соціальна політика.
Соціальна політика є головним пріоритетом держави, а її основна мета – забезпечення гідного рівня і якості життя кожного жителя країни.

Сьогодні, коли в світових інформаційних мережах ведуться психологічні війни, саме ідеологія створює умови для забезпечення ефективного розвитку держави. Враховуючи традиції білоруської історії та культури, вона згуртовує і консолідує різні верстви білоруського суспільства. Тільки державно-національна ідея, яка приймається і реалізується більшістю населення, дозволяє домогтися єдності влади і народу, забезпечити стабільний розвиток економіки, закріпити власні національні інтереси і здійснити динамічний розвиток країни в цілях зростання добробуту і захищеності білоруського народу.

Саме тому ідеологія є надійною імунною системою держави, що захищає його від внутрішньої і зовнішньої агресії.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Строї відділення