1. Моя освіта – реферати, конспекти, доповіді
  2. Військова справа
  3. Основи стрільби зі стрілецької зброї

Основи стрільби зі стрілецької зброї

Основи стрільби включають теоретичні положення, знання яких необхідно для свідомого і глибокого вивчення питань устрою та заощадження зброї, прийомів і правил стрільби з неї.

Пострілом називається викидання кулі з каналу ствола під дією порохових газів, що утворюються при згорянні порохового заряду.

Від удару бойка по капсулі патрона виникає полум’я, запалююче пороховий заряд. При цьому утворюється велика кількість сильно нагрітих газів, які створюють високий тиск, чинний на всі боки з однаковою силою. При тиску газів 250-500 кг/см2 куля зсувається з місця і врізається в нарізи каналу ствола, отримуючи обертальний рух. Порох продовжує горіти, отже, кількість газів збільшується. Потім внаслідок швидкого підвищення швидкості руху кулі об’єм запульного простору збільшується швидше припливу нових газів, і тиск починає падати. Однак швидкість кулі в каналі ствола продовжує зростати, так як гази, хоча і в меншій мірі, але як і раніше тиснуть на неї. Куля просувається по каналу ствола з безперервно зростаючою швидкістю і викидається назовні у напрямку осі каналу ствола. Весь процес пострілу відбувається за дуже короткий проміжок часу (0,001-0,06 с). Далі політ кулі у повітрі триває за інерцією і в значній мірі залежить від її початкової швидкості.

Початковою швидкістю кулі називається швидкість, з якою куля залишає канал ствола. Початкова швидкість кулі – одна з найважливіших характеристик бойових властивостей зброї. Чим більше початкова швидкість, тим далі полетить куля, тим стійкіше вона в польоті і тим більшою пробивною дією буде володіти. Куля малокаліберної гвинтівки вилітає зі швидкістю 350 м/с і на відстані 25 м пробиває залізну плиту товщиною 0,2 см, цегляну кладку – 2 см, соснові дошки – 8 см. З автомата Калашникова куля вилітає зі швидкістю, яка більш ніж у два рази перевищує швидкість кулі малокаліберної гвинтівки, а тому і пробивну дію автоматної кулі з урахуванням і її більшої ваги у багато разів перевищує пробивну дію кулі малокаліберної гвинтівки.

Рух зброї назад під час пострілу називається віддачею. Тиск порохових газів в каналі ствола діє в усі боки з однаковою силою. Тиск газів на дно кулі змушує її рухатися вперед, а тиск на дно гільзи передається на затвор і викликає рух зброї назад. При віддачі утворюється пара сил, під дією якої дульна частина зброї відхиляється догори. Віддача стрілецької зброї відчувається у вигляді поштовху в плече, руку або в ґрунт. Дія віддачі зброї характеризується величиною швидкості та енергії, якими воно володіє при русі назад. Швидкість віддачі зброї приблизно в стільки разів менше початкової швидкості кулі, у скільки разів куля легше зброї. Енергія віддачі у автомата Калашникова невелика і сприймається стріляючим безболісно, а у малокаліберної гвинтівки – майже не відчутна. Для зменшення впливу віддачі на результати стрільби необхідно точно дотримуватися прийомів стрільби.

Віддача

Крива лінія, яку описує центр ваги кулі при польоті в повітрі, називається траєкторією. У момент пострілу ствол зброї залежно від кута піднесення займає певне положення. Політ кулі в повітрі починається по прямій лінії, що представляє продовження осі каналу ствола в момент вильоту кулі. Ця лінія називається лінією кидання. При польоті в повітрі на кулю діють дві сили:

  • сила тяжіння;
  • сила опору повітря.

Сила тяжіння все більше відхиляє кулю вниз від лінії кидання, а сила опору повітря уповільнює рух кулі. Під дією цих двох сил куля продовжує політ по кривій, розташованої нижче лінії кидання. Форма траєкторії залежить від величини кута піднесення і початковій швидкості кулі, вона впливає на величину дальності прямого пострілу, прикритого, поражаючого і мертвого простору. Зі збільшенням кута піднесення висота траєкторії і повна горизонтальна дальність польоту кулі збільшуються, але це відбувається до певної межі. За цією межею висота траєкторії продовжує збільшуватися, а повна горизонтальна дальність зменшуватися.

Траєкторія польоту кулі

Кут підвищення, при якому повна горизонтальна дальність польоту кулі стає найбільшою, називається кутом найбільшої дальності. Величина кута найбільшою дальності для куль різних видів зброї становить близько 35 градусів.

Траєкторії, одержувані при кутах піднесення, менших кутах найбільшої дальності, називаються настильністю.

Прямим пострілом називається постріл, при якому траєкторія польоту кулі не піднімається над лінією прицілювання вище цілі на всьому своєму протязі. Дальність прямого пострілу залежить від висоти цілі та настильності траєкторії. Чим вище мета і більш настильна траєкторія, тим більше дальність прямого пострілу і, отже, відстань, на якій мета може бути уражена з однією установкою прицілу. Практичне значення прямого пострілу полягає в тому, що в напружені моменти бою стрільба може вестися без перестановки прицілу, при цьому точка прицілювання по висоті буде вибиратися по нижньому обрізу цілі.

Прямий постріл

Простір за укриттям, не пробиваючим кулею, від його гребеня до точки зустрічі називається прикритим простором. Прикритий простір тим більше, чим вище укриття і більше настильна траєкторія. Частина прикритого простору, на якому ціль не може бути уражена при даній траєкторії, називається мертвим (невражаючим) простором. Вона тим більше, чим більше висота укриття, менше висота цілі і більш настильна траєкторія. Іншу частину прикритого простору, на якому ціль може бути уражена, становить вражаючий простір.

ПОДІЛИТИСЯ:

Дивіться також:
Основи тактичних дій