Екстремальні умови у військовій діяльності

Основними видами сучасної військової діяльності є бойова та навчально-бойова діяльність.

Бойова діяльність – це вид військової діяльності, який здійснюється в умовах бою, війни. Бій для воїна – завжди екстремальна ситуація. У ньому, як ні в одному виді повсякденній діяльності, незмірно зростає значення емоційно-вольових якостей людини, на основі яких формуються морально-бойові якості воїна. У бою ціна нестачі сили, спритності, витривалості, сповільненої реакції, помилки в діях – життя і невиконана бойове завдання.

Відважний білоруський льотчик двічі Герой Радянського Союзу С. І. Грицевець в боях з японськими мілітаристами на річці Халхін-Гол проявив не тільки виняткове льотне майстерність, збивши 12 літаків супротивника, але і найвищі морально-бойові якості. В одному з повітряних боїв він виявив, що літак його командира підбитий, а сам командир виявився на ворожій території. Незважаючи на крайній ризик, Грицевець, не вагаючись, прийняв рішення: рятувати командира. У наступні миті все вже вирішували воля, холоднокровність і майстерність льотчика. Він посадив літак на пориту воронками майданчик і буквально втиснув свого командира в одномісну кабіну. На очах у отетерілих солдатів противника Грицевець розвернув машину проти вітру і з подвійним навантаженням піднявся в повітря.

В основі перемоги радянського народу над фашистською Німеччиною в роки Великої Вітчизняної війни лежать високі емоційно-вольові та морально-бойові якості радянських воїнів, партизанів, підпільників.

Щоб вижити і перемогти в бою, у мирний час воїни навчаються, загартовують свою волю, удосконалюють фізичні якості.

Навчально-бойова діяльність – вид військової діяльності, який здійснюється з метою підготовки особового складу до бойових дій в умовах війни. У мирний час цей вид діяльності є провідним.

Визначальний вплив на формування моральнобоевих якостей воїнів надають тактична, вогнева, технічна, спеціальна, фізична, стройова підготовка. Один із принципів бойової підготовки особового складу в мирний час – вчити війська тому, що необхідно на війні.

На тактичних і тактико-спеціальних навчаннях, навчаннях з бойовою стрільбою в обстановці, максимально наближеній до бойової, воїни навчаються мужньо долати труднощі похідно-польової обстановки, діяти в екстремальних умовах, загартовуються морально, психологічно і фізично, опановують на практиці наукою перемагати сильного, технічно оснащеного супротивника. На навчаннях воїни вдень і вночі, в будь-яку погоду роблять в заданому темпі тривалі марші, форсують водні перешкоди, ведуть навчально-бойові дії, практично виконують весь комплекс своїх функціональних обов’язків. У ході навчально-бойової діяльності, таким чином, воїни здійснюють ідеомоторного тренування – реально в бойовій навчанні все, і тільки противник «умовний».

Ось фрагмент навчально-бойової діяльності одного з підрозділів нашої армії. У наступальному бою, замінивши офіцера, гвардії сержант Ігор Бережний командував танковим взводом. На рубежі розгортання у взводні колони танки уткнулись в болото. Повернути назад не можна. Чіпкий погляд Ігоря ковзнув по болоту. Скрізь гостролист, рогіз, очерет – ознака топи. І тільки в одному місці поблискує невелике дзеркало води, не затягнуте тванню. Там, можливо, є джерела, а значить, і дно повинно бути твердим. «Треба перевірити», – вирішив Бережний і зробив крок у болото. Студена вода обпікала тіло, доходила до горла. Але він подолав водний ділянку до кінця і переконався, що дно міцне, танки пройдуть. І вони пройшли! Взвод гвардії сержанта Бережного своєчасно вийшов на рубіж атаки.

Юнаків у ході допризовної підготовки ще не вчать всьому, що необхідно в армії, але у них розвивають емоційно-вольові та фізичні якості, які в будь-якій діяльності корисні, а у військовій – необхідні.

Специфіка життя і побуту військовослужбовців строкової служби. Для військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом, специфічна не тільки бойова та навчально-бойова діяльність. Новими для них стають життя і побут, взаємини з новими людьми, у військовому колективі. Для більшості призваних на військову службу солдатів період адаптації до нових умов життя проходить безболісно і швидко.

Але деякі юнаки виявляються нездатними подолати настали труднощі. Нові умови життя і побуту здаються їм настільки виходять за рамки умов їх попереднього життя, що викликають у них стан емоційної напруженості, що межує зі стресом. Як правило, це молоді люди з нервово-психічною нестійкістю, слабким здоров’ям і фізичним розвитком, виховані в «тепличних» умовах і не звичні трудитися, з яскраво вираженим егоїзмом.

Для формування морально-психологічної готовності до майбутньої військової служби юнакові слід:

чітко сформулювати свої завдання
на період військової служби;
всебічно готувати себе до військової служби, сумлінно вивчати предмет «Допризовна підготовка»;
удосконалювати свою фізичну підготовку, всіляко зміцнювати здоров’я;
удосконалювати свої емоційно-вольові якості.
Охарактеризуйте види військової діяльності.
У чому, на вашу думку, полягають основні труднощі військової служби? Чи готові ви подолати ці труднощі?
Сформулюйте для себе мету і завдання майбутньої військової служби.

Посилання на основну публікацію