Зовнішні впливи на формування і функціонування політичних інститутів України

В процесі демократичного будівництва України стикається з великими труднощами, оскільки одночасно в країні формуються нові політична і економічна системи. Процес демократичного транзиту України почався з заперечення старої комуністичної системи, що сталося досить мирно, хоча й стало причиною виникнення серйозних соціально-політичних розколів і напруг. В цілому незалежна Україна добровільно орієнтується на західну модель політичного розвитку.

На процес формування політичних інститутів України серйозний вплив справляє такий фактор, як традиційний розкол українського суспільства на свого роду «еволюціоністів» – прихильників поступової трансформації старих політичних інститутів в нові з урахуванням багатовікового досвіду спільного проживання з російськими, і прихильників форсованої «добудови» політичних інститутів західного типу з метою забезпечення інтеграції України в західноєвропейські структури. Цей розкол, який проявився вже в перші дні незалежності України, обумовлює непослідовність процесу, гальмування в інституціональному будівництві (прикладом може служити тривалий і суперечливий процес прийняття конституції України).

У період другого терміну президентства Л. Кучми в колах української політичної еліти і в суспільстві в цілому виник консенсус щодо необхідності проведення в країні політичної реформи, в ході якої було б завершено будівництво інститутів, що забезпечують стійку збалансованість різних гілок влади і трансформацію політичної системи з президентсько парламентської в парламентсько-президентську з внесенням відповідних поправок до конституції країни.

«Помаранчева революція» на Україні активізувала ряд нових факторів, від яких залежать перспективи політичної реформи і демократичних інститутів, однак інституційного будівництва як і раніше залишається незавершеним.

Посилання на основну публікацію