Зовнішні впливи на формування і функціонування політичних інститутів Польщі

Після розпаду СРСР на формування політичних інститутів в Польщі сильний вплив чинив процес інтеграції країни до спільноти західних держав – у ЄС і НАТО. Темпи проведення реформ в країні були одними з найвищих у країнах ЦСЄ і характеризувалися як добровільним сприйняттям західних інститутів, так і відродженням власних демократичних традицій.

Основи демократичного транзиту були закладені в квітні 1989 року, коли в результаті проведеного між опозицією і реформаторським крилом правлячої коаліції «круглого столу» було підписано загальне угоду. У ньому передбачалося створення основ для існування плюралістичного суспільства, в якому повинні були діяти демократичні права і свободи. У частині, названої «Позиція з питання політичних реформ», загальною метою правлячої коаліції і опозиції оголошувалася «незалежна, суверенна, безпечна, з рівноправними спілками, демократична і сильна в економічних відносинах Польща».

Майбутня політична система передбачала в своїй основі такі принципи: політичний плюралізм, свободу слова, демократичний порядок формування всіх урядових органів державної влади, незалежність судів, сильне, що володіє повнотою прав і вільно обраного територіальне самоврядування. У документі встановлювалося, що закладені в ньому принципи повинні були визначити подальшу політичну еволюцію. Найближчими реформами оголошувалися: реалізація принципу громадського плюралізму, визнання права політичної опозиції на легальну діяльність, новий закон про громадські об’єднання, початок реформи права і судової системи, розширення свободи слова, а також істотна демократизація принципів виборності представницьких органів. Основою демократизації структур на всіх рівнях держави оголошувалося поділ влади на законодавчу, виконавчу і судову. Постулировалось прагнення до створення незалежної судової системи, де судді призначалися президентом зі списку, наданого йому парламентом. Передбачалося установа поста президента з великими повноваженнями, Державна рада замінювався на виконавчий кабінет президента. За допомогою угоди було офіційно визнано рух «Солідарність», відновлений скасований після Другої світової війни Сенат, якому надано право вето на рішення Сейму, встановлені частково вільні вибори в Сейм.

У грудні 1989 року було встановлено загальну рівність прав власності, що було важливим кроком на шляху встановлення ринкової економіки.

Політичні та економічні реформи в Польщі були спрямовані на відновлення докоммуністіческого демократичних інститутів, а згодом вони висловлювали прагнення відповідати вимогам, що пред’являються ЄС до своїх країн-членів. У числі країн ЦСЄ Польща може вважатися одним з успішних прикладів запозичення демократичних інститутів.

Посилання на основну публікацію