Зовнішні та внутрішні загрози безпеці України

Під час подій, пов’язаних з «помаранчевою революцією» (2004-2005 років), влада змінилася з порушенням конституції: для вирішення суперечок про розподіл голосів виборців було прийнято рішення про проведення не передбаченого законодавством третього туру виборів до Верховної Ради.

Нелегальних сепаратистських або антиурядових рухів на території України немає. Відсутні також і впливові легальні сецесіоністські рухи. Під час «помаранчевої революції» і після неї нова влада рішуче придушував ініціативи автономізації сходу.

Визнані колишні (з дуже незначними поправками) адміністративні кордони України з сусідами по колишньому СРСР – Росією, Білорусією, Молдовою. Делімітація сухопутного кордону з Російською Федерацією була завершена в 2002 році, було підписано відповідний договір. Однак між Росією і Україною досі залишаються спірні питання щодо кордону в акваторії Азовського моря та в Керченській протоці. У 2009 році було врегульовано спір про морський кордон з Румунією.

Наявність загрози тероризму в Україні в даний час можна оцінити як нижче середнього рівня. Ряд терористичних актів по відношенню до представників місцевих органів влади було здійснено в 1998 році. В Автономній Республіці Крим існує загроза вчинення насильницьких дій з боку татарських націоналістів.

Рівень корупції в Україні оцінюється експертами і населенням як високий.

Серед причин корупції на перший план ставляться економічна складова, нерозвиненість антикорупційного законодавства та вибірковість його застосування. Загальним правилом стало участь фірм, близьких до чиновників в органах виконавчої влади, в які декларуються державою тендерах (для армії, системи освіти, охорони здоров’я та ін.), В яких вони, як правило, виграють.

Висококоррумпірованной галуззю національної економіки вважається газопостачання та енергетика в цілому. Несанкціоновані паркани російського газу Україною дають можливість швидкого збагачення причетних до цього осіб, і влада не веде активної боротьби з цим негативним явищем. Збереження корупції на Україні на нинішньому високому рівні і неприйняття системних заходів щодо її зниження серйозно впливають на міжнародний авторитет країни і можуть ускладнити її інтеграцію в європейські структури.

Дослідження «Глобальний барометр корупції – 2007», підготовлене міжнародною неурядовою організацією «Трансперенсі Інтернешнл» (Transparency International), показує, які сфери суспільного життя в країні, на думку громадян, в найбільшій мірі схильні до корупції. На Україні найбільш корумпованими громадяни вважають судову систему (4,2 бала за 5-бальною шкалою, де 5 – максимальний показник корумпованості); політичні партії, законодавчі органи, правоохоронні органи (4,1); систему охорони здоров’я, податкові органи (4,0); приватний бізнес. Найменш корумпованими громадяни вважають релігійні організації (2,3 бала).

Україна стикається із загрозою скорочення чисельності населення: згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», в 2005-2015 роках прогнозується негативний щорічний приріст населення, який складе -0,8%.

Влада України оцінюють поточні рівні еміграції як високі, але не роблять активних дій для їх зниження.

Посилання на основну публікацію