Зовнішні та внутрішні загрози безпеці Польщі

Після початку демократичного транзиту в Польщі не було спроб неконституційної зміни влади або державних переворотів. Іноді в якості перевороту в новітній історії країни розглядається введення воєнного стану в грудні 1981 року.

Нелегальні сепаратистські рухи в Польщі відсутні. Також відсутні легальні сецессіоністскіе руху.

Територіальні претензії з боку іноземних держав відсутні. Як член Євросоюзу, Польща виконує домовленості з охорони і захисту кордонів цього європейського освіти.

Загроза тероризму в Польщі може бути охарактеризована як низька. На території країни з 1990 року не відбулося жодного помітного терористичного акту з політичним підґрунтям.

У 1990-х роках в найбільшою мірою корупцією була вражена поліція країни. Незважаючи на те що значна кількість чиновників було звинувачено в корупції, кількість обвинувальних вироків по корупційних справах було вкрай невелика. Так, за даними польського міністерства юстиції, в 1990-1996 роках лише 4 чиновникам було винесено обвинувальний вирок за пред’явленими звинуваченнями в корупції. Один з найгучніших корупційних скандалів в країні був пов’язаний з Фондом обслуговування державного боргу.

У доповіді, опублікованій в березні 2000 року Світовим банком, то кажуть, що корупція в Польщі поширена досить широко і зачіпає найвищі рівні виконавчої влади. Доповідь була складена на основі інтерв’ю з політичними діячами, представниками НУО. За їх словами, незаконну винагороду практикується для прийняття і блокування певних законів, при приватизації державних підприємств і для отримання урядових контрактів. Однак, за оцінками експертів Світового банку, в перспективі рівень корупції може бути знижений до терпимого рівня. У березні 2000 року за ініціативою уряду Польщі і за сприяння Світового банку була створена Антикорупційна робоча група, що займається розробкою антикорупційної стратегії для Польщі.

Дослідження «Глобальний барометр корупції – 2007», підготовлене міжнародною неурядовою організацією «Трансперенсі Інтернешнл» (Transparency International), показує, які сфери життя в країні, на думку громадян, в найбільшій мірі схильні до корупції. У разі Польщі найбільш корумпованими населення вважає політичні партії (4,2 бала за 5-бальною шкалою, де 5 – максимальний рівень корумпованості); систему охорони здоров’я (4,0); законодавчі органи, приватний бізнес (3,9); судову систему та правоохоронні органи (3,8). Найменш корумпованими громадяни вважають комунальні служби (2,7 бала); систему освіти, збройні сили (3,1); релігійні організації, податкові органи (3,2).

Польща стикається із загрозою скорочення чисельності населення: за даними доповіді ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», в 2005-2015 роках прогнозується негативний щорічний приріст населення, який складе -0,2%.

Влада Польщі вважають поточні рівні імміграції та еміграції в цілому прийнятними і не вживають спеціальних зусиль у цій галузі, за винятком заходів по інтеграції іммігрантів у суспільство.

Посилання на основну публікацію