Жерар Дезарг

Іноді достатньо однієї зустрічі, щоб життя людини кардинально змінилася. Яскравим доказом цього служить приклад Жерара Дезарга – відомого французького геометра.

Молода людина з аристократичної сім’ї щойно почав військову кар’єру, при облозі Ла-Рошелі зустрічає видатного математика Франції Рене Декарта. Між ними зав’язалася міцна дружба. Жерар Дезарг покидає лави французької армії і вирішує цілком присвятити себе науці. Переїхавши в Париж Дезарг вступає в наукове товариство намет-Лефевра. Саме там Дезарг знайомиться з іншими знаменитими математиками такими, як Гассенді, Бульо, Роберваля, Паскаля і ін. Поступово Жерар Дезарг накопичує наукові знання і досвід.

У 1636 році Дезарг публікує своє науковий твір під назвою «Загальний метод зображення предметів в перспективі», в якому вперше був застосований метод координат Декарта для побудови перспективи. Наукова праця Дезарга поклав початок новому аксонометричними методу в нарисної геометрії.

У творі «Загальний метод зображення предметів в перспективі» Дезарг сформулював основну теорему проективної геометрії. Теорема була сформульована Дезаргом наступним чином:

Якщо два трикутника розташовані на площині таким чином, що прямі, що з’єднують відповідні вершини трикутників, проходять через одну точку, то трикрапку, в яких перетинаються продовження трьох пар відповідних сторін трикутників, лежать на одній прямій.
Доказ теореми Дезарга ґрунтується на переході в тривимірний простір. Таким чином, предмети розглядаються як проекції на площину просторової структури.

У теоремі Дезарга точки і прямі формують своєрідну конфігурацію Дезарга. У конфігурації Дезарга через кожні 10 точок проходять 3 прямі, а на кожній з 10 прямих лежать 3 точки. Важливо, що при цьому будь-яка з 10 точок може бути взята за «вершину тригранної піраміди».

Завдяки науковим дослідженням математика, інженера і архітектора Жерара Дезарга були закладені основи сучасної нарисної і проективної геометрії.

Посилання на основну публікацію