З яких елементарних частинок складається атом?

Довгий час вчені вважали, що атом є неподільним, проте в XX столітті було зроблено ряд відкриттів, що проливають світло на структуру атома. Виявилося, що атом складається з так званих субатомних (елементарних) часток, кожна з яких впливає на властивості атома і, отже, молекули речовини, що складається з таких атомів.

Кожен атом складається з атомного ядра і електронів. Ядро атома у кожного речовини має унікальну структуру і може включати в себе кілька видів елементарних частинок. Основу ядра будь-якої речовини складають протони і нейтрони. На малюнку показана структура атома вуглецю, речовини з атомною масою, рівної 6, в ядрі якого знаходяться 6 нейтронів і 6 протонів, при цьому електрони обертаються навколо ядра по орбітах різних радіусів.

Чим більше в атомі речовини протонів і нейтронів, тим важче атом і, отже, важче сама речовина. Так, наприклад, в ядрі атома водню всього один протон, тому водень є легким газом, а в ядрі атома свинцю цілих 82 протона, тому свинець є важким металом.

Посилання на основну публікацію