Територіально-державний устрій Білорусі

Республіка Білорусь є унітарною державою. Згідно з конституцією, територія Білорусії єдина і є невідчужуваними, ділиться на області, райони, міста та інші адміністративно-територіальні одиниці.

Республіка Білорусь складається з 6 областей, що включають 118 адміністративних районів та міста Мінськ. У країні є 110 міст, 101 селище міського типу. З 211 міст і селищ міського типу 17 міст – з чисельністю населення від 100 до 200 тисяч чоловік і 6 міст – з чисельністю від 200 до 500 тисяч осіб. Кожна область розділена на райони. До складу останніх входять міста і села, розташовані на їх території. Місто Мінськ, будучи столицею Республіки Білорусь, має статус самостійної адміністративно-територіальної одиниці.

Посилання на основну публікацію