Синтаксис – що це таке?

Синтаксис (наголос на першому «b») це розділ мовознавства, що вивчає побудову фраз і речень.

У перекладі з грецької «синтаксис» означає «побудова, порядок». Синтаксис займається розбором речень, порядком слів, їх роллю в реченнях, а також словосполученнями і фразеологізмами. Аналіз речення з точки зору його граматичної побудови (підмет і присудок і інше) називається «синтаксичним аналізом» і є неодмінним атрибутом шкільної програми з української мови. А ще синтаксис, тобто порядок побудови «фрази», є у кожної мови програмування. Але це вже зовсім інша історія.

Посилання на основну публікацію