Що таке софістика?

Софістика – навмисне застосування помилкових доводів, словесний блуд, сприяючий брехні.
В принципі софістика – те ж, що і софізм. У свою чергу софізм – це навмисне помилкове умовивід, формально позірна правильним, заснований на вихоплюванні при міркуваннях окремих сторін явища.

Походження терміна

Іменник σοφιστής утворене від дієслова σοφίζομαι («проявляти майстерність», «займатися яким-небудь мистецтвом»); спочатку відносилося до поетів і музикантам, але з другої половини 5 століття до н. е .. так починають називати людей, що володіють мудрістю в першу чергу життєво-практичного характеру і в окремих випадках, можливо, філософської та наукової. Поступово слово «софіст» починає застосовуватися в понятті «мудрець».

Розвиток поняття «Софіст»

У V столітті до нашої ери у Стародавній Греції склалося суспільство ерудитів-викладачів, які ставили собі за мету навчити підопічних вмінню вести суперечку (насамперед для вибудовування учнями своєї політичної кар’єри). Вони знайомили молодих людей з основами історії, права, математики і філософії. Але перш за все вчили прийомам докази і спростування, відкрили ряд правил логічного мислення, але незабаром, коли перемога в суперечці стала важливішою доказів істини (що важливо в політиці), все увагу зосередили на розробці логічних прийомів, заснованих на зовнішній схожості явищ, на тому, що подія витягується із загальної зв’язку подій, на багатозначності слів, на підміні понять і т. д. Цих інтелектуалів також називали софістами.

Софізм, як напрям філософії

ГоргійПостепенно софісти виділилися в групу філософів, до яких сьогодні відносять (згідно Вікіпедії) Протагора, Горгия, Гиппия, Продіка, Антифонта, Крития і до наступного за ними поколінню – Лікофрона, Алкідаманта, Фрасимаха. Протагор зробив перші спроби систематизувати прийоми умовиводи, займався категоріями словозміни і синтаксисом пропозиції. Ликофрон аналізував роль зв’язки «є» в реченні. Горгій та інші заклали основи науки про мову. Продик розробив основи вчення про синоніми. При цьому софісти були об’єднані в рамках певної «школи», їхні погляди не мали єдності.

Приклади софізмів

– Напівпорожнє є те ж, що і напівповне. Якщо рівні половини, значить, рівні й цілі. Отже, пусте є те ж, що і повне.
– Для того щоб бачити, зовсім необов’язково мати очі. Адже без правого ока ми бачимо, без лівого теж бачимо; крім правого і лівого, інших очей у нас немає; тому ясно, що очі не є необхідними для зору.
– Ліки, прийняте хворим, є добро. Чим більше робити добра, тим краще. Значить, ліків потрібно приймати якомога більше.
– Злодій не бажає придбати нічого поганого. Придбання хорошого є справа хороша. Отже, злодій бажає гарного.
– Те, що ти не втратив, ти маєш. Ти не втратив роги. Значить, ти їх маєш.
– Чим більше самогубців, тим менше самогубців
Синоніми слова «Софізм»
Парадокс
Виверт
Хитрощі
Умовивід
Виверт
Лукавство
Відмовка
Розумування

Посилання на основну публікацію