Що таке океанографія?

Океанографія – наука, що вивчає всі фізичні, хімічні та біологічні явища і процеси, що відбуваються в океанах і морях.

Предмет вивчення океанографії: форма, розміри і глибина океанів і морів, рельєф і будова дна і берегів; освіту і розподіл донних опадів (грунтів); фізичні і хімічні властивості морської води (склад, солоність, температура, щільність, замерзання, утворення і розподіл льодів); оптичні, акустичні, електричні та біологічні явища; динаміка води (хвилювання, течії, припливи, коливання рівня). При такому комплексному вивченні в океанографії застосовуються сучасні методи суміжних павук: фізики, хімії (гідрохімії), геології, біології моря (гідробіології) і ін. Будучи частиною великої науки – геофізики, океанографії широко використовує в своїх дослідженнях закони фізики, хімії, механіки і розвивається на основі їхніх досягнень і досягненні сучасної техніки.

Вивчення океанів і морів проводиться па берегах, у відкритому морі, на поверхні води і на глибинах шляхом численних систематичних спостережень, вироблених як за допомогою спеціальних приладів, так і на око. Для цього в Росії і в інших країнах світу створені океанографічні інститути, обсерваторії і станції; побудовані і використовуються спеціальні науково-дослідні експедиційні судна, літаки, підводні човни, водолазні костюми, батисфери, батискафи, фото- і кіноапаратура, телебачення та інша сучасна складна техніка.

Велике значення для вивчення океанів і морів мають також гідрометеорологічні спостереження, вироблені судноводіями на судах транспортного флоту і рибної промисловості.

Багато явища, які спостерігаються в океанах і морях, залежать від атмосферних явищ. Тому океанографії тісно пов’язана з метеорологією. Цей зв’язок вимагає одночасного ведення океанографічних і метеорологічних спостереженні.

Тверде і всебічне знання закономірностей явищ, що відбуваються па море, – вірний запорука успішного плавання і виконання будь-якої іншої практичної роботи в морі.

Океани і моря, займаючи набагато більшу частину поверхні земної кулі, ніж континенти, знаходяться в постійному тепловому і динамічній взаємодії з атмосферою і твердою оболонкою Землі-літосферою, вони мають величезне значення в житті людства і всієї пашів планети.

Клімат і погода, які надають такий сильний вплив на всю живу природу Землі, знаходяться в залежності від океанів і морів. Без них полярний холод і тропічна спека були б настільки сильними, що життя більшості мешкають в цих районах істот була б неможливою.

Знання океанографії, так само як і метеорології, має велике значення в судноводінні і морському промислі. При плаванні всяке судно переміщається одночасно і у водному і в повітряному середовищах, фізичні властивості (гідрометеорологічні умови) яких постійно впливають па його рух, стан і положення. Вони надають також великий вплив на життя і поведінку всіх мешканців моря. Тому вивчення океанографії вельми важливо і для морського промислу.

Для судноводія дуже важливо знати природу явищ, що відбуваються на море, щоб шкідливі і небезпечні явища послабити або зовсім виключити їх вплив, а сприятливі краще використовувати в своїй виробничій роботі. Багато аварій і катастроф суден сталося через недостатнє знання і неврахування судноводіями гідрометеорологічних умов на морі.

Посилання на основну публікацію