Що таке матеріальне виробництво?

Термін «матеріальне виробництво» вперше з’явився в марксистській філософії. У ній він позначав як безпосереднє виготовлення реальних предметів і речей, так і сферу послуг.

Матеріальне виробництво безпосередньо задовольняє первинні матеріальні потреби людей. До них належать потреба в їжі, житло і т. д. Також матеріальне виробництво задовольняє невелику частину вторинних потреб. До них належать потреба в суспільному визнанні, в соціальному статусі і т. д.

До матеріального виробництва належать:

• промисловість
• сільське господарство
• будівництво
• транспорт
• торгівля
• громадське харчування

У 20 столітті до сфери матеріального виробництва віднесли і практичну науку. Це пов’язано з тим, що її результати безпосередньо використовують на виробництві.

Таким чином, матеріальне виробництво доповнилося наступними інститутами:

• дослідні станції
• конструкторські бюро
• експериментальні лабораторії
• науково-дослідні інститути

Посилання на основну публікацію