Що таке літературний жанр?

Літературний жанр – це форма, абстрактний зразок по якому будується текст літературного твору. Жанр – це сукупність певних ознак, які дозволяють віднести літературний твір до роду епосу, лірики чи драми. Жанри ніхто не придумував. Вони існували і продовжують існувати в самій природі людського мислення.

Основні види літературних жанрів

Літературні жанри поділяються на три види: епічні, ліричні та драматичні. До епічних жанрів відносяться: казка, билина, епопея, роман-епопея, роман, повість, нарис, оповідання, анекдот. Ліричними жанрами називають оду, елегію, баладу, послання, епіграму, мадригал. Драматичними жанрами є трагедія, комедія, драма, мелодрама, водевіль і фарс.

Літературні жанри мають певні ознаки, які діляться на жанроутворюючі і додаткові. Жанроутворюючі ознаки визначають специфіку того чи іншого жанру. Наприклад, жанроутворюючою ознакою казки є установка на вигадку. Події казки свідомо сприймаються слухачем як чарівні, вигадані, які безпосередньо не пов’язані з реальною дійсністю. Жанроутворюючою ознакою роману є його зв’язок з об’єктивною реальністю, охоплення великої кількості подій, які відбувалися в реальності або могли б статися, безліч дійових осіб, зосередженість на внутрішньому світі героїв.

Розвиток літературних жанрів

Літературні жанри не стоять на місці. Вони постійно розвиваються, змінюються. На формування або зміна літературних жанрів впливає реальна історична дійсність, в ореолі якої і створюються літературні твори.

Посилання на основну публікацію