Що таке криптографія

Напевно більшість з вас коли-небудь хотіли створити систему обміну секретними повідомленнями один з одним. У дітей це буває часто. Можливо, ви домовилися замість букв вживати цифри. Кожна цифра буде відповідати конкретної букві алфавіту. Потім ви використовуєте цей код. Криптографія – лист з використанням секретного коду. Іноді замість слова «код» використовують слово «шифр». Відомо, що Юлій Цезар застосовував шифр, щоб захистити свої таємні послання від противника. У наш час шифри й коди широко використовуються як в державній, так і ділової секретному листуванні.

В основному існує два способи шифрування. Перший заснований на підміні цифр, букв або інших знаків в тексті. Інший полягає в перестановці, порушення порядку букв в текстовому повідомленні.

На основі цих двох способів можна створити нескінченне число варіантів шифровки. Перший досить простий і нерідко використовується дітьми в своїх іграх. Слова «код», «кодування» припускають використання спеціальних кодових таблиць при читанні кодованого тексту, які є як у відправника, так і в одержувача листа.
Коди, шифри можуть бути розкриті методами прямої дешифрування, тобто шляхом знаходження ключа до них. Однак питання це складний.

Науковий метод читання криптограми (секретних повідомлень) знаходиться на високому рівні розвитку і називається криптоаналізу. Особа, що читає криптограми, як правило, має визначити, якою мовою складено секретний текст. Необхідно також встановити, як засекречений текст: методом кодування або кодування. При розкритті шифрів, кодів потрібні таблиці, часто використовувані в мові букв, а також багато іншого.

Посилання на основну публікацію