Що таке IQ?

У середньостатистичної людини фізичний та інтелектуальний розвиток відповідають один одному. Наприклад, в п’ятирічному віці дитина має масу тіла 15-20 кг при зрості 100-120 см. Що стосується його інтелектуального розвитку, то в цьому віці він, як правило, вміє рахувати і знає букви.

Однак, як і фізичні дані, так і розумовий розвиток у людей варіюються досить в широких межах. Але, якщо антропометричні дані досить легко виміряти, то оцінити ступінь розумового розвитку конкретного індивіда в конкретному віці не так вже й просто. Для вирішення цього завдання “розумні голови” придумали, так званий, коефіцієнт інтелекту IQ ( “ай кью” – intelligence quotient), який в кількісному відношенні відображає ступінь розумового розвитку особистості по відношенню до інтелекту середньостатистичної людини того ж віку.

Класичний тест на визначення IQ містить завдання на логічне, просторове мислення, арифметичні та творчі завдання. Фахівці відзначають, що більше варіантів тесту проходить екзаменований, тим кращі результати він показує.

Слід звернути увагу, що тести з оцінки IQ складаються окремо для різних вікових груп таким чином, щоб результат їх проходження добре описувався нормальним розподілом з середнім значенням IQ, рівним 100 (відповідає нормальному розвитку індивіда даної вікової групи). При цьому розкид величини IQ повинен бути таким, щоб в діапазон 90-110 вписувалися 50% респондентів; 25% – нижче 90; 25% – вище 110. Розумово відсталим вважається особа, що набрало в тесті IQ менше 70.

У разі, якщо випробовуваний проходить тест не своєї вікової групи, то в такому випадку, вік розумового розвитку ділять на хронологічний вік екзаменованих і множать на 100.

Наприклад, якщо дитина 5 років набрав 80 балів при проходженні тесту для 10-річних дітей, його
IQ = (10/5) · 80 = 160.

Посилання на основну публікацію