Що таке індивід і індивідуальність?

Поняття «індивід» першим почав активно застосовувати римський філософ і риторик Цицерон. У нього воно було синонімом грецького слова «атом». У суспільствознавство поняття «індивід» використовується для позначення окремої людини, що є мінімальною частиною суспільства. Іноді це поняття використовують і для підкреслення якоїсь якості людини.

В соціології індивід носить назву «респондент». Він є початковим джерелом інформації про природу, суспільство і людину. В такому статусі він володіє наступними рисами:

  • виступає як носій специфічних ознак (побутових, громадських)
  • пов’язує задаються з прикладами з особистого життя
  • представляє інтереси певних соціальних груп (наприклад, пенсіонерів)
  • Поняття «індивід» жодною мірою не можна плутати з поняттям «індивідуальність».

Останнє передбачає наявність характерних ознак, що відрізняють саме цієї людини від інших людей у суспільстві. Зазвичай ці відмінності стосуються душевних якостей, рідше фізичних особливостей. Індивідуальність – це те, що конкретна людина відрізняється від інших.

Посилання на основну публікацію