Що таке електрохімія?

Електрохімія – наука, що вивчає процеси взаємного перетворення хімічної та електричної видів енергії. При цьому одні речовини, приєднуючи або віддаючи електрони під дією електричного струму, будуть розкладатися на складові його частини або елементи. Інші, навпаки, – з’єднуватися, перетворюючись в потрібні нам, іноді досить складні з’єднання. Треті, взаємодіючи між собою і утворюючи нові хімічні сполуки, будуть ставати джерелом електричного струму.

Це означає, що практичними завданнями електрохімії є: використання електричної енергії для отримання потрібних хімічних продуктів або, навпаки, використання хімічної взаємодії речовин для отримання електричної енергії. Власне, в цій характеристиці вже виражено основне, принципова відмінність електрохімічних процесів від хімічних.

Якщо хімічні реакції супроводжуються виділенням або поглинанням теплової енергії, то електрохімічні – виділенням або поглинанням електричної енергії.

Щоб здійснити електрохімічний процес, необхідно або підвести в зону реакції електричний струм від стороннього джерела струму або зробити хімічний процес джерелом електричного струму.

Причому одні й ті ж речовини можна отримувати і хімічним, і електрохімічним способом. У чистому вигляді вони не будуть відрізнятися за основними своїми властивостями. Наприклад, водень, отриманий будь-яким хімічним способом, після очищення від домішок нічим не відрізняється від водню, отриманого електролізом води. Тільки в одному випадку для розкладання води необхідно затратити певну кількість тепла, а в іншому – також цілком певну кількість електроенергії. При цьому для однотипних реакцій виявилося, що чим більше для проведення хімічної реакції потрібно затратити теплоти, тим більше буде потрібно електроенергії для проведення цієї ж реакції електрохімічним способом. І навпаки, чим більше при хімічній взаємодії речовин буде виділятися теплоти, тим більше при електрохімічної реакції повинно виділитися електроенергії.

Посилання на основну публікацію