Що таке діалектика?

Діалектіка – мистецтво вести суперечку, визначення істини шляхом обговорення протиставлених думок і подолання цих протиріч. Більш загально, філософськи: діалектика – це наука про загальні закони розвитку природи і людського суспільства.
Популярність поняття «діалектика» придбало завдяки давньогрецькому філософу Платону, нкоторий не раз використовував його у своїх творах, зокрема в «Діалогах»: «Сократ: Я не кажу вже про себе і своє повивальному мистецтві – на нашу долю довелося досить насмішок, – але я маю на увазі взагалі всякі заняття діалектикою »

Закони діалектики

Закон єдності і боротьби протилежностей:

кожен об’єкт має протилежні сторони, властивості, тенденції, які, взаємно доповнюючи і заперечуючи один одного, складають суперечність, що служить причиною розвитку об’єкта

Закон переходу кількості в якість:

зміна якості об’єкту відбувається тоді, коли зміна його кількісних характеристик переходить деяку кордон

Закон заперечення заперечення:

 • єдність новизни і наступності, відносне повторення старого на новому рівні (Нове – це добре забуте старе)
 • Діалектичний метод пізнання світу був заснований Сократом, отримав розвиток завдяки софістам, Геракліту («Все тече, все змінюється» – його слова), а згодом розвинене Зеноном, Кантом
  Принципи діалектики
 • принцип об’єктивності, який передбачає розгляд дійсності такою, якою вона є насправді;
 • принцип системності, який орієнтує мислення до пізнання цілісності системи, а також зв’язків розглянутого предмета;
 • принцип історизму, що базується на уявленнях про прогрес, взаємозв’язку якості і кількості, причинності тощо;
 • принцип сходження від абстрактного до конкретного і від конкретного до абстрактного
 • принцип єдності логічного та історичного. Пізнання об’єктів дійсності передбачає вивчення становлення і розвитку об’єкта, тобто, його історії. Це можливо двома методами: історичним, відтворюючим всі деталі дійсного історичного розвитку, і логічним, що також відтворює історію, але в її головних, істотних рисах
 • Призначення принципів діалектики – пізнання суперечностей розвитку природи і суспільства

Метод діалектики

 • Діалектичний метод спирається на наступні принципи:
  Об’єктивність (виходить з практики);
 • Всебічність (визнання загального зв’язку явищ дійсності)
  Конкретність (розгляд загальних в одиничному, сутності в явищах, закону в його модифікаціях)
 • Історизм (дослідження справжнього стану предмета і реконструкція основних етапів розвитку предмета)
 • Діалектичний метод пізнання розглядає всі явища і процеси у взаємозв’язку, розвитку і взаємозумовленості. Він був розвинений німецьким філософом Гегелем і тому називається гегелівської діалектикою
Посилання на основну публікацію