Що означає вираз «блакитне вугілля»

Вираз блакитне вугілля є відомим і вживаним зараз. Особливо даний вираз застосовується в засобах масової інформації. Але від куди з’явилося дане вираження? І що розуміється під цим поняттям?

Дійсно, людству відомо, що вугілля може бути чорним, бурим або деревним. І тому вираз блакитний вугілля вживається в переносному сенсі. Але що позначають даними словосполученням? Справа в тому, що існує кілька видів вироблення енергії. Так от під блакитним вугіллям розуміється енергія, що виробляється за допомогою рушійних сил вітрів. Тобто щось приводиться в дію за допомогою вітру, а не за допомогою якого-небудь палива. Наприклад, вітряк працює за допомогою блакитного вугілля. Тому з цього можна зробити, що вираз блакитний вугілля є образним виразом.

Також не менш цікавим вираз є «білий вугілля». Цим виразом позначають енергію водного потоку. Прикладом об’єкта працюючого на білому вугіллі може бути гідроелектростанція.

Але чому ж все-таки вітер – блакитний вугілля, а вода – білий? Адже насправді у кожної людини вода асоціюється з блакитним кольором (синє море і т.д.). Але блакитний колір води жаль має морська вода. А про річкову воду такого не скажеш. Хоча, в деяких словниках можна знайти значення виразу блакитний вугілля в сенсі – енергії припливів.

Посилання на основну публікацію