Що означає слово «хунта»

На жаль, у сучасному світі трапляються різні явища хорошого і можна сказати жахливого характеру. Таким явищем є повалення чинної влади насильницьким шляхом в результаті державного перевороту. Так ось група людей (державних службовців) здійснила такий переворот і прийшовши до влади насильницьким шляхом і називатиметься хунтою. Хунті притаманне жорстке правління методами терору.
Саме ж слово хунта сталося з іспанського «junta», що перекладається, як збори, союз. Спочатку термін використовувався на території Латинської Америки, Іспанії, Португалії. В даний час під словом хунта розуміється військова диктатура, що встановилася в результаті державного перевороту. У розмовній мові дане поняття може використовуватися для позначення групи осіб, які діяли з несприятливими цілями відносно чого – небудь або кого – небудь.

З усього описаного вище можна зробити висновок, що під словом хунта, в загальному сенсі розуміється певна група осіб, що діють в напрямку досягнення своїх корисливих цілей.

Посилання на основну публікацію