Що означає поняття «суверенна держава»

Рано чи пізно людина починає замислюватися над походженням деяких відомих йому понять. Причому люди усвідомлюють, що означає, те чи інше поняття, але не знають, як воно сталося. А може бути, дане поняття має не тільки відоме людині значення. Тому більшість людей цікавиться значенням або походженням деяких відомих понять, щоб переконатися і забути, що саме таке прийнято визначення даного поняття. І не винятком є ​​поняття суверенна держава. Слів держава не викликає у людей сумніви значення. Але чому воно суверенна? Для цього необхідно розібратися зі значенням слова «суверенна».

Слово суверенний з французької мови (souverain) перекладається, як вищий, верховний. У свою чергу поняття суверенна держава можна трактувати, як держава, що має верховну (суверенну) державну владу. Характеризується суверенна держава за кількома ознаками і в першу чергу – своєю незалежністю від інших держав. А також здатністю вступати в міжнародні відносини з іншими визнаними суверенними державами. Тобто іншими словами це держава, яка на своїй території здійснює внутрішній і зовнішній суверенітет. З цього випливає ще одне поняття, як суверенітет держави.

Слово суверенітет відбулося в свою чергу вже від іншого слова і вже не від французького, а від латинського слова supraneitas (supra – вище). І означає верховенство влади.

Суверенітет держави це вже, як властивість держави і означає воно незалежність і самостійність виконання функцій держави, як на своїй території так і за її межами. Поняття «суверенітет держави» і «суверенна держава» на перший погляд схожі, але відмінності полягають, в тому, що перше поняття це властивість другого.

З усього цього можна зробити висновок, що вживання поняття «суверенна і незалежна держава» може і не зовсім правильно, тому суверенна держава і має на увазі таку властивість, як незалежність. Але на це й існує своя точка зору!

Посилання на основну публікацію