Що це означає термін «гуманізм»?

У певний момент часу, історії людства, діячів культури стали називати «гуманісти». І це питання до сих пір періодично цікавить багатьох людей. Саме тому ми пропонуємо розібратися, чому діячів нової культури називають гуманістами.

 

Для початку дуже важливо розібратися в самому походження назви «Гуманісти». Цілком очевидно, що це похідна від слова «Гуманізм». Чи знаєте ви, що означає гуманізм або гуманність? Це людяність.

Відбувається поняття «Гуманізм», як і дуже багато інших термінів, назви і слова, від латині. На латині існувало таке слово, як «humanitas», що в перекладі на російську мову може означати «людяність».

Сама ж гуманність проповідує будівництво гуманного суспільства, в якому присутня етичність, право і обов’язок вибору для кожної людини сенсу свого власного життя, а також її форми.

Розібравшись з питанням про походження слова, а також його значення, можна повернутися і до головного питання, який полягає в тому, що діячів нової культури називають гуманістами. Але ось чому так сталося, це досить цікава історія.

Справа в тому, що стародавній культурі було властиво зображати божества в самих різних подобах. Вони описувалися в літературі, зображувалися на картинках, про них народжувалися цілі легенди. Нова ж культура ознаменувалася тим, що її діячі повернули на чільне своїх творів, результатів своєї діяльності, людини. Саме людина, її тіло, характер, досягнення, стали на чолі творів, в центрі світогляду.

Все це і призвело до того, що діячів культури стали називати гуманістами (від слова гуманність або ж «homo», що означає «людина» на латині).

Що ж стосується тимчасових рамок, в які зародилося дане назва, то вони датуються епохою Відродження. Саме тоді була висунута ідея про те, що в центрі всесвіту стоїть саме людина, а основною і головною цінністю в світі є людське життя і чи особистість. В результаті, це все і призвело до того, що основною ідеєю Епохи Відродження, що запам’яталася на століття, став гуманізм. А діячі культури епохи Відродження, як ми вже сказали, отримали своє запам’ятовується, і яке нині застосовується назва – «Гуманісти».

Посилання на основну публікацію