Сертифікат – що це таке?

Сертифікат це документ, що підтверджує особу його пред’явника, а також наявність у нього будь-яких майнових чи інших прав. Основне призначення сертифікатів – документальне підтвердження автентичності будь-якого товару та / або володіння власника сертифіката цим товаром. Сертифікати бувають як паперовими, так і електронними. В інтернеті сертифікати видаються не тільки фізичним особам, але і компаніям, що володіють сайтами, з метою підтвердити приналежність сайту даної компанії. Такі електронні документи оформляються у вигляді шифрованих наборів символів, званих SSL-сертифікатами.

Посилання на основну публікацію