Релігія і держава, роль релігії в політиці України

Ст. 35 конституції встановлює свободу віросповідання, безперешкодного відправлення індивідуально або колективно релігійних культів і обрядів і ведення релігійної діяльності.

Здійснення цього права може бути обмежене законом лише в інтересах охорони громадського порядку, здоров’я і збереження моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.

Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа – від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державна або обов’язкова.

Однак конституція вказує, що віросповідання того чи іншого громадянина України не звільняє його з релігійних мотивів від виконання своїх обов’язків перед державою. У разі якщо виконання військового обов’язку суперечить релігійним переконанням громадянина України, то він має право на альтернативну (невійськову) службу.

У 2001 році на Україні налічувалося приблизно 25 тисяч релігійних організацій, що належать до 80 різних церков і релігійних сектах (щорічний приріст становить приблизно 1 тисячу організацій). З 10 000 зареєстрованих церков, храмів та інших культових будівель більшість функціонують. Дві треті українців вважають себе віруючими, з них 70% відносять себе до православ’я, 15% – до греко-католицької церкви. Відносини кліру православних Московського патріархату і уніатів залишаються напруженими.

Православ’я на Україні є розколотим. Більшість парафій відносяться до Московського патріархату. У 1990 році пройшов собор Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), який обрав патріархом Мстислава (Скрипника), який проживав в США. УАПЦ отримала 351 прихід на заході України. У 1991 році митрополит київський Філарет виступив за автокефалію Української православної церкви (УПЦ), і ця вимога була підтримана українським Собором. Ця пропозиція в 1992 році було відкинуто Архієрейським собором РПЦ, частина єпископату пішла за Філаретом, що призвело до розколу і виділення Української православної церкви. УПЦ отримала підтримку президента України, частина кліру УАПЦ перейшла в УПЦ. У 2008 році президент України В. Ющенко підтримав прагнення УПЦ до визнання іншими православними церквами, проте всі спроби отримати визнання виявилися безуспішними.

Посилання на основну публікацію