Релігія і держава, роль релігії в політиці Польщі

Польща є світською державою, в якому публічна влада відділена від церкви. Конституція країни гарантує рівні права всім релігійним організаціям і проголошує принцип їх автономії (ст. 25). У той же час релігія, перш за все католицька церква, традиційно відіграє важливу роль в польському суспільстві.

У соціалістичний період в історії Польщі католицька церква протистояла правлячому режиму. Нині держава не утискає церква і на офіційному рівні демонструє свою повагу до цієї інституції, вважаючи його основою польської культури. Протиріччя виникають на рівні визначення меж впливу церкви на публічні інститути, і перш за все інститут шкільної освіти. На рівні політичних партій до католицьких цінностей апелюють, наприклад, крайні праві, консервативні партії, такі як «Ліга польських сімей».

Переважна більшість населення складають католики – 95%. Протестанти, лютерани, православні, юдеї, Свідки Єгови та ін. Становлять 5%.

Посилання на основну публікацію