Релігія і держава, роль релігії в політиці Білорусі

Білорусія – світська держава, що закріплено в конституції.

У конституції декларуються рівність релігій і віросповідань перед законом (ст. 16) та права громадян самостійно визначати своє ставлення до релігії, одноосібно або спільно з іншими сповідувати будь-яку релігію або не сповідувати ніякої, висловлювати і поширювати переконання, пов’язані зі ставленням до релігії, брати участь в відправленні релігійних культів, ритуалів, обрядів, які не заборонених законом (ст. 31).

Держава підтримує діалог представників різних конфесій, декларуючи принципи толерантності та співпраці. Для міжконфесійної співпраці діє Державний комітет у справах релігій і національностей, створений при раді міністрів.

Згідно з опитуваннями, вважають себе віруючими близько 50% дорослого населення Білорусії. Серед них понад 80% складають православні (в 2003 році законом закріплена домінуюча роль православ’я в країні), 10% – католики, близько 2% – протестанти, 0,2% – мусульмани, 0,2% – іудеї. З приблизно 3 тисяч зареєстрованих релігійних громад 44,7% складають православні, 35,4% – протестантські і 15,2% – католицькі.

Посилання на основну публікацію