Причина виникнення хвиль

Хвилювання є такою форму періодичного безперервно мінливого руху, при якому частинки води здійснюють коливання біля свого положення рівноваги.

Якщо через якусь причину частки води будуть виведені з положення рівноваги, то під впливом сили тяжіння вони будуть прагнути відновити порушену рівновагу. При цьому кожна водна частинка буде здійснювати коливальний рух відносно положення рівноваги, що не переміщаючись разом з видимою формою руху хвиль.

Хвилі можуть виникати під дією різних причин (сил). Залежно від походження, тобто від викликаних причин, розрізняють наступні види морських хвиль.

Хвилі тертя (ілн фрикційні). До цих хвилях належать в першу чергу вітрові, що виникають при дії вітру на поверхню моря. До них відносяться також так звані внутрішні, або глибинні, хвилі, які виникають на глибинах при переміщенні шару води однієї щільності над шаром інших щільностей.

Дослідженнями встановлено, що якщо над рідиною однієї щільності рухається інша рідина, що має іншу щільність, то на поверхні, що розділяє обидві рідини, утворюються хвилі. Розмір цих хвиль залежить від різниці швидкостей руху рідин по відношенню один одного і різниці щільності двох середовищ. Це відноситься і до випадку руху повітря над водою. Ось чому хвилі виникають і па глибинах океану, і в високих шарах атмосфери, якщо там існує подібний рух двох різних за щільністю водних або повітряних мас.

Баричне хвилі виникають при коливаннях атмосферного тиску. Коливання атмосферного тиску викликають підняття і опускання водних мас, при яких частки води прагнуть зайняти нові положення рівноваги, але, досягнувши їх, здійснюють по інерції коливальні рухи.

Припливно-відливні хвилі виникають під впливом явища припливів і відливів.

Сейсмічні хвилі утворюються при землетрусах і вулканічних виверженнях. Якщо вогнище землетрусу розташований під водою або ж поблизу від берега, то коливання передаються водним масам, викликаючи в них сейсмічні хвилі, які називаються ще цунамі.

Сейши. У морях, озерах, водосховищах, крім коливання водних частинок у вигляді поступальних хвиль, нерідко спостерігаються періодичні коливання частинок води тільки в вертикальному напрямку. Такі хвилі називаються сейшамі. При сейшени відбуваються коливання, схожі за своїм характером на коливання, в періодично похитувати посудині. Найпростіший вид Сейш виникає, коли рівень води піднімається у одного краю водойми і одночасно опускається в іншого. При цьому по середині водойми спостерігається лінія, уздовж якої частки води не мають вертикальних переміщень, а рухаються горизонтально. Ця лінія називається вузлом сейшени. Більш складні сейши бувають двухузловимн, трехузловимі і т. Д.

Сейши можуть виникати в результаті різних причин. Вітер, що дме над морем деякий час в одному і тому ж напрямку, виробляє нагон води біля підвітряного берега. З припиненням вітру зараз же починаються коливання рівня сейшового характеру. Це ж явище може виникати під впливом різниці атмосферного тиску в різних місцях водного басейну. Сеншеві коливання рівня моря мот створюватися сейсмічними коливаннями в дуже невеликих басейнах (в гавані, в ковші і т. д.) Сейши можуть виникати при проходженні судів.

Посилання на основну публікацію