Поняття демографії

Термін «демографія» був введений в 1855 році французьким вченим А.с Гийяром. У нього він позначав лише математичне пізнання суспільства. Офіційне визнання терміна прийшло пізніше – в 1882 році на Міжнародному конгресі гігієни та демографії.

Демографія – це наука, що вивчає основні принципи і закони кількісного розвитку населення, а так само причини (соціальні, економічні, природні, етнічні тощо), що впливають на це. Звідси основним предметом демографії є вивчення динаміки чисельності населення.

Мінімальної категорією, якою займається демографія, є людина. В демографії його розглядають з різних сторін – вік, стать, національність, сімейний стан, вид діяльності і т. д. Всі ці показники, в більшості своїй, непостійні. Їх мінливий характер тільки підкреслює динаміку рух населення.

Всього виділяють три таких типи руху:

• природне (народжуваність, смертність, кількість вступили в шлюб і розлучень)
• міграційне (кількість переміщень; ця величина фіксує щільність та характер населення)
• соціальне (реєструє зміни всередині соціальних груп; наприклад, освіта, релігія, соціальне становище і т. д.)

Демографічні показники необхідні для вироблення довгострокових демографічних прогнозів. На їх основі можливе планування та розподіл трудових ресурсів у масштабі держави.

Посилання на основну публікацію