Поділ і взаємодія гілок влади Білорусі

Згідно з конституцією, державна влада в Республіці Білорусь здійснюється на засадах її поділу її на законодавчу, виконавчу і судову. Державні органи в межах своїх повноважень самостійні: вони взаємодіють між собою, стримують і врівноважують один одного (ст. 6).

Виконавча влада в Білорусі представлена ​​президентом і Радою міністрів на чолі з прем’єр-міністром. У систему республіканських органів державного управління, підпорядкованих Раді міністрів Республіки Білорусь, входять міністерства Республіки Білорусь, державні комітети Республіки Білорусь, комітети при міністерствах (державних комітетах) Республіки Білорусь, крім органів, підлеглих безпосередньо президенту.

Згідно ст. 99 конституції, право законодавчої ініціативи належить президенту, депутатам Палати представників, Раді Республіки, уряду, а також громадянам, які мають виборчим правом, в кількості не менше 50 тисяч осіб, і реалізується в Палаті представників.

Законодавча гілка влади в Республіці Білорусь представлена ​​двопалатним парламентом – Національними зборами Республіки Білорусь.

Судова влада в Республіці Білорусь належить судам.

Прийняті за ініціативою чинного президента на референдумі 24 листопада 1996 року зміни і доповнення до конституції Республіки Білорусь істотно змінили практику поділу влади, послабили їх самостійність і авторитет, а також основи конституційного ладу. В результаті юридично оформилася ще одна гілка влади – президентська, що має пріоритет по відношенню до інших гілок влади, що підкоряє собі законодавчу, виконавчу і судову влади.

Посилання на основну публікацію