Особливості виконавчої влади Білорусі

Виконавча влада в Республіці Білорусь представлена ​​президентом і радою міністрів на чолі з прем’єр-міністром.

Президент – вища посадова особа Республіки Білорусь. Президент є главою держави, гарантом конституції, прав і свобод людини і громадянина, вживає заходів з охорони суверенітету Республіки Білорусь, її національної безпеки і територіальної цілісності.

Згідно ст. 84 конституції і Закону про президента, президент Республіки Білорусь має широкі права, в тому числі: призначає республіканські референдуми; призначає чергові і позачергові вибори до Палати представників, Рада Республіки та місцеві представницькі органи; розпускає палати у випадках і в порядку, передбачених конституцією; призначає 6 членів центральної комісії Республіки Білорусь з виборів і проведення республіканських референдумів; утворює, скасовує і реорганізує Адміністрацію Президента, інші органи державного управління, а також консультативно-дорадчі та інші органи при президенті; за згодою Палати представників призначає на посаду прем’єр-міністра; визначає структуру уряду Республіки Білорусь, призначає на посаду та звільняє з посади заступників прем’єр-міністра, міністрів та інших членів уряду, приймає рішення про відставку уряду або його членів; за згодою Ради Республіки призначає на посаду голови Конституційного суду, голови Верховного суду, голови Вищого господарського суду з числа суддів цих судів; за згодою Ради Республіки призначає на посаду суддів Верховного суду, суддів Вищого господарського суду, голови центральної комісії з виборів і проведення республіканських референдумів, Генерального прокурора, голови та членів правління Національного банку; призначає 6 суддів Конституційного суду, інших суддів Республіки Білорусь; звільняє з посади керівників судових і інших органів; має право головувати на засіданнях уряду Республіки Білорусь; веде переговори і підписує міжнародні договори, призначає і відкликає дипломатичних представників Республіки Білорусь в іноземних державах і при міжнародних організаціях; в разі стихійного лиха, катастрофи, заворушень, що супроводжуються насильством або погрозою насильства, вводить на території Республіки Білорусь або в окремих її місцевостях надзвичайний стан з внесенням в триденний термін прийнятого рішення на затвердження Ради Республіки; підписує закони; має право в порядку, встановленому Конституцією, повернути закон або окремі його положення зі своїми запереченнями в Палату представників; видає декрети, укази і розпорядження, які мають обов’язкову силу на всій території Республіки Білорусь і верховенство над актами інших державних органів і посадових осіб; має право скасовувати акти уряду; формує та очолює раду безпеки Республіки Білорусь та інші.

Рада міністрів Республіки Білорусь є центральним органом державного управління, який здійснює виконавчу владу в Республіці Білорусь. Уряд у своїй діяльності підзвітний президенту і відповідально перед парламентом.

Згідно ст. 119 конституції, керівники місцевих виконавчих і розпорядчих органів призначаються на посаду і звільняються з посади президентом Республіки Білорусь або у встановленому ним порядку і затверджуються на посаді відповідними місцевими радами депутатів.

Посилання на основну публікацію