Особливості судової влади України

Судочинства присвячений розділ VIII конституції. Воно забезпечується Конституційним судом (КС) і судами загальної і галузевої юрисдикції. Відповідно до світової практики повноваження судової влади в загальній системі владних інститутів були значно розширені в ході демократичного транзиту. Народ бере безпосередню участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних. Професійні судді не можуть бути членами політичних партій або профспілок, обіймати будь-які інші оплачувані посади, виконувати іншу оплачувану роботу, крім наукової, викладацької та творчої.

Конституційний суд вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів Конституції України і дає офіційне тлумачення Конституції і законів України. КС складається з 18 суддів. Президент, Верховна Рада і Всеукраїнський з’їзд суддів призначають по 6 суддів в КС. Суддя КС виконує свої обов’язки протягом 9 років без права повторного призначення. Голова КС обирається його суддями на спеціальному пленарному засіданні таємним голосуванням і виконує свої обов’язки на цій посаді 3 роки, після чого переходить в категорію суддів КС.

Найвищим судовим органом у системі судів загальної юрисдикції є Верховний суд. Вищими судовими органами спеціалізованих судів є відповідні вищі суди. Відповідно до закону, діють також апеляційні та місцеві суди.

Незалежність і недоторканість суддів гарантується Конституцією і законами України. Судді обіймають посаду без обмеження термінів, крім суддів КС. Судді спеціалізованих судів відправляють правосуддя лише у складі суддівських колегій.

На Україні діє Вища рада юстиції, до складу якого за посадою входять голова Верховного суду, міністр юстиції, Генеральний прокурор України. Всього до цієї ради входять 20 членів. За три представники призначають президент, Верховна Рада, Всеукраїнський з’їзд суддів, з’їзд адвокатів, з’їзд представників юридичних вищих навчальних закладів та інших наукових закладів. Всеукраїнська конференція працівників прокуратури направляє до Вищої ради юстиції двох представників.

Посилання на основну публікацію