Особливості судової влади Болгарії

Згідно ст. 119 конституції, судочинство в Болгарії здійснюється Верховним касаційним судом, Верховним адміністративним судом, апеляційними, окружними, військовими і районними судами.

Суди здійснюють контроль за законністю актів і дій адміністративних органів (ст. 120). Новим ланкою в судовій системі став Конституційний суд, який дає обов’язкове тлумачення конституції, виносить ухвалу про відповідність їй актів, прийнятих парламентом, міжнародних договорів, вирішує суперечки щодо компетенції парламенту, президента і уряду.

Голова Верховного касаційного суду, голова Верховного адміністративного суду і Головний прокурор призначаються і звільняються з посади президентом Республіки за пропозицією Вищої судової ради строком на сім років без права повторного обрання. Президент не може відмовити в призначенні або звільненні, якщо пропозиція була направлена ​​повторно.

Верховний касаційний суд здійснює верховний судовий нагляд за точним і однаковим застосуванням законів усіма судами. Верховний адміністративний суд здійснює верховний судовий нагляд за точним і однаковим застосуванням законів в адміністративному судочинстві. Він виносить рішення по спорах про законність актів Ради міністрів і міністрів, а також інших актів, зазначених у законі.

Вища судова рада складається з 25 членів. Голова Верховного касаційного суду, голова Верховного адміністративного суду і Головний прокурор є його членами по праву. Одинадцять членів Вищої судової ради обираються Народними зборами і одинадцять – органами судової влади. Термін мандата обраних членів Вищої судової ради становить п’ять років.

Посилання на основну публікацію