Офіційна ідеологія, ідеологічні розколи і конфлікти в Україні

Згідно з конституцією України, в республіці немає офіційно проголошеної політичної ідеології, що створює можливості для вільного волевиявлення політико-ідеологічних поглядів як окремими громадянами, так і їх об’єднаннями (за умови, що ці права не використовуються для підриву основ конституційного ладу республіки, її незалежності, територіальної цілісності і безпеки).

Незважаючи на широкий спектр ідейних і політичних орієнтацій і цінностей, українська нація і її політичний клас мають розділяється більшістю суспільства мета – створення і зміцнення національної держави.

Посилання на основну публікацію