Офіційна ідеологія, ідеологічні розколи і конфлікти в Білорусі

Білоруська влада декларують цінності, які відстоюють опозиційні партії: побудова незалежної демократичної правової держави, запровадження механізмів ринкової економіки, національно-культурне відродження і ін. На практиці в Білорусії переважає державна планова економіка, жорсткі обмеження прав і свобод громадян, державна пропаганда через підконтрольні державі ЗМІ висвітлює переважно успіхи існуючої політичної системи. При цьому білоруська держава надає своїм громадянам високий ступінь соціальної захищеності і гарантований прожитковий мінімум.

Бурхливі дебати в країні ведуться між прихильниками і противниками побудови Союзної держави Білорусії і Росії. Оскільки процес інтеграції і союзного будівництва йде вкрай повільно, багато громадян в Білорусі сприймають відбуваються об’єднавчі процеси як політичну гру білоруського уряду, який не призведе до реального об’єднання двох країн. У той же час та частина громадськості, яка орієнтована на національні цінності, побоюється, що зближення з Росією призведе до подальшого розмивання національної культури.

Посилання на основну публікацію