Населення Білорусі

За даними перепису 1999 року, чисельність населення Білорусії склала 10 мільйонів 45 тисяч 237 осіб. За оціночними даними на середину 2008 року, чисельність населення становила 9,678 мільйона осіб.

За оціночними даними на середину 2008 року, природний приріст населення склав 0,3%; народжуваність на 1 000 осіб – 11; смертність на 1 000 осіб – 14; частка населення до 15 років – 15%, 65 років і старше – 15%. Середня очікувана тривалість життя в Білорусії дорівнює 70 рокам; для чоловіків цей показник становить 63 роки, для жінок – 76 років.

За даними перепису населення 1999 року, етнічний склад населення Білорусії наступний: білоруси – 81,2%, росіяни – 11,4%, поляки – 3,9%, українці – 2,4%, євреї – 0,3%. Національні меншини: вірмени (більше 10 тисяч осіб), татари (понад 10 тисяч осіб), азербайджанці (більше 6 тисяч чоловік), молдавани та німці (більше 4 тисяч чоловік), грузини (понад 3 тисячі осіб). Також на території Білорусії проживають литовці, вірмени, латиші, узбеки, чуваші, мордва, казахи, карели, естонці, осетини, киргизи, таджики, туркмени і ін. В Білорусі офіційно налічувалося 18 тисяч циган.

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», рівень грамотності дорослого населення (15 років і старше) в Білорусії в 2005 році склав 99,6%. Загальний показник навчаються в початкових, середніх і вищих навчальних закладах в 2005 році – 88,7%, індекс рівня освіти – 0,956 (з максимуму в 1).

Згідно з доповіддю ПРООН «Про розвиток людини 2007/2008», індекс розвитку людського потенціалу (ІРЛП) в Білорусії в 2005 році склав 0,804, що дозволило їй зайняти 64-е місце в світі (з 177) в загальному рейтингу країн за цим показником (група країн з високим рівнем розвитку людського потенціалу).

Перші державні утворення В кінці III – початку II тисячоліття до нашої ери на територію сучасної Білорусії проникли індоєвропейські племена – предки балтів і слов’ян. Це призвело до виникнення балтійських племен Литви, ятвягів, а також слов’янських етнічних спільнот кривичів, дреговичів, радимичів. Останні складали частину давньоруської народності, яка створила в IX столітті держава Київська Русь. В кінці X століття в Київській Русі було прийнято християнство візантійського обряду. З X століття відомі перші білоруські держави – Полоцьке, потім Полоцьк-Мінське, Турово-Пінське князівства. Помітну роль в регіоні протягом тривалого часу грало Полоцьке князівство, що було одним із центрів консолідації східних слов’ян і до підпорядкування Балтії хрестоносцями в XIII столітті здійснювала самостійну експансію в напрямку Балтійського моря.

Посилання на основну публікацію