Національне господарство Польщі в контексті світової економіки

До кінця 1980-х років у польській економіці панувала система централізованого планування, що характеризується державною власністю на засоби виробництва. Економічне зростання в Польщі був обумовлений щодо багатими природними ресурсами. Великий і різноманітний промисловий сектор економіки Польщі базувався в основному на її багатих запасах вугілля. Отримала розвиток металургія, хімічна промисловість, машинобудування, зокрема суднобудування, енергетика, легка промисловість.

Із закінченням комуністичного правління в країні був встановлений курс на лібералізацію економіки, приватизацію державних підприємств і загальне скорочення ролі держави в економіці.

В ході процесу лібералізації економіки, що почався в 1989 році, Польща значною мірою покладалася на експертні оцінки і фінансову допомогу міжнародних фінансових організацій, в першу чергу МВФ. У квітні 1991 року представники Паризького клубу країн-кредиторів прийняли рішення про скорочення державного боргу Польщі на 50%. Також були переглянуті умови погашення боргу. У 1992 році члени Лондонського клубу кредиторів прийняли рішення про списання 4,2 мільярда доларів США польського боргу.

Незважаючи на проблеми, що виникли в ході лібералізації 1990-х років, Польща може вважатися одним з позитивних прикладів серед країн з перехідною економікою. З 1993 року, коли в Польщі були проведені структурні реформи, а також приборкана гіперінфляція, почався стійке економічне зростання. Різко скоротилася частка промисловості, в той час як розширилася сфера послуг.

За час посткомуністичної трансформації в Польщі відбулася різка переорієнтація зовнішньої торгівлі зі Сходу на західні країни. До 2000 року 68% експорту і 66% імпорту в Польщі припадали на країни ЄС.

Намір Польщі вступити в ЄС стало визначальним фактором у проведенні економічної політики і законодавчих реформ декількох останніх років. З прийняттям країни в ЄС зросли можливості по залученню зовнішніх інвестицій.

У щорічній класифікації Всесвітнього банку, опублікованій в середині 2008 року, Польщу названо країною з економікою «високого середнього доходу» (upper middle income).

Також в класифікації Всесвітнього банку Польща визначена як країна – позичальник МБРР, що дозволяє їй отримувати незв’язані (завдяки платоспроможності) кредити від міжнародних фінансових установ.

У рейтингу конкурентоспроможності економік світу Польща в 2008/2009 роках зайняла 53-е місце з 134 з показником 4,28.

За даними Центру міжнародної торгівлі, основними експортними товарами є (2006 рік): транспортні засоби, виключаючи залізничний транспорт (13,53%); енергосилове обладнання (11,94%); електричним та електронним обладнанням (11,73%); сталь, чавун і вироби з них (6,84%); меблі, світильники та ін. (6,07%); мінеральне паливо, змащувальні масла, дистиляти та ін. (4,49%); пластмаси та вироби з них (3,95%); мідь і вироби з неї (3,03%); суду та ін. (2,89%); деревина, вироби з деревини (2,51%) і ін.

За даними Центру міжнародної торгівлі, основними експортними товарами є (2006 рік): енергосилове обладнання (13,76%); електричним та електронним обладнанням (11,38%); мінеральне паливо, змащувальні масла, дистиляти та ін. (10,36%); транспортні засоби, виключаючи залізничний транспорт (9,03%); сталь, чавун і виробі з них (7,14%); пластмаси та вироби з них (5,68%); фармацевтична продукція (2,88%) і ін.

Основними зовнішньоторговельними партнерами Польщі є: Німеччина, Італія, Росія, Франція, Нідерланди, Великобританія, Чехія.

Посилання на основну публікацію