Місцеве управління і самоврядування Польщі

Згідно з конституцією Польщі, територіальне самоврядування виконує публічні завдання, які не закріплені конституцією або законами за органами інших органів державної влади (ст. 163).

У 1990 році в Польщі почалася масштабна реформа органів місцевого самоврядування, яка була проведена в два етапи: в 1990 році – на рівні гміни і в 1998 році – на рівні повіту і воєводства. Її мета – демократизація і децентралізація управління. Це здійснювалося шляхом обмеження на рівні воєводства функцій державної адміністрації, що діє поряд з адміністрацією самоврядування воєводства, і введення адміністрації самоврядування на всіх трьох рівнях територіального поділу – гміни, повіту і воєводства. Гміна була з 1990 по 1998 рік основною одиницею місцевих органів влади, всього по країні їх налічувалося 2 121. Наступним рівнем розподілу були воєводства, яких налічувалося 49. У 1998 році був проведений другий етап адміністративної реформи, під час якого були відновлені повіти – проміжна ланка територіального управління (ліквідовані в 1975 році), кожен з повітів включає в себе кілька гмін. В результаті в країні тепер налічується 308 сільських і 65 міських повітів, а число воєводств було скорочено до 16. На місцевих виборах в жовтні 1998 року було обрано 63,8 тисяч представників місцевих органів влади, в тому числі 855 членів законодавчих органів воєводств, 10 тисяч представників повітів і 52 тисячі членів муніципальних рад.

Воєводство є найбільшою одиницею територіального самоврядування і регіональним самоврядним співтовариством, яке в силу закону утворюють мешканці воєводства. Самоврядування воєводства визначає стратегію розвитку воєводства. Воно виконує завдання воєводського характеру в наступних областях: освіта, охорона здоров’я, громадська безпека, обороноздатність. Органами самоврядування воєводства є: воєводський сеймик і правління воєводства. До складу сеймику входять депутати, які обираються на чотирирічний термін.

Повіт виконує передбачені законами громадські завдання, що виходять за своїм характером за межі гмін, в наступних областях: освіта, санітарно-просвітня робота й охорона здоров’я, соціальна допомога, сімейна політика, громадський транспорт і дороги, культура і охорона культурних цінностей, фізкультура і туризм, геодезія , картографія та кадастр, розпорядження нерухомістю, благоустрій територій та будівельний нагляд, водне господарство, охорона навколишнього середовища, сільське і лісове господарство, річкове рибальство, громадський порядок і безпеку громадян і ін.

Коло дії гміни охоплює всі суспільні відносини місцевого значення. До власних завдань гміни відноситься задоволення потреб і потреб спільноти. Ці завдання охоплюють, зокрема: благоустрій території, розпорядження земельними площами і охорону навколишнього середовища, гміни дороги, вулиці, мости, площі, а також організацію дорожнього руху. До власних завдань гміни належать також такі питання, як: водопроводи і водопостачання, каналізація, відведення та очищення комунальних стічних вод, турбота про чистоту і порядок, санітарне обладнання, сміттєві звалища і знешкодження комунальних відходів, електро- і теплопостачання, місцевий громадський транспорт, охорона здоров’я , соціальна допомога, комунальне житлове будівництво, освіта, культура та ін.

Посилання на основну публікацію