Місцеве управління і самоврядування Болгарії

Згідно ст. 135 конституції, територія Республіки Болгарія ділиться на громади і області. Територіальний поділ і повноваження столичної громади та інших великих міст визначаються законом. Інші адміністративно-територіальні одиниці і органи самоврядування в них можуть створюватися на підставі закону. У громадах і областях здійснюється місцеве самоврядування.

Громадяни беруть участь в управлінні громадою як через обрані ними органи місцевого самоврядування, так і безпосередньо через референдум і загальні збори населення. Органом місцевого самоврядування в громаді є громадська рада, а органом виконавчої влади – кмет.

Управління в області здійснюється обласним керівником, якому допомагає обласна адміністрація.

Обласний керівник в свою чергу призначається Радою міністрів. Він забезпечує проведення державної політики, відповідає за захист національних інтересів, законності та громадського порядку, здійснює адміністративний контроль.

Посилання на основну публікацію