Конституційні основи, характеристика форми правління Болгарії

Конституція Республіки Болгарія прийнята 12 липня 1991 рік Великим народним зборами. Вона складається з 169 статей, преамбули, а також перехідних і прикінцевих положень. У конституції проголошується прихильність Болгарії загальнолюдських цінностей, верховенство прав і свобод особистості, охорона національного і державної єдності країни, рішучість побудувати демократичну, правову і соціальну державу. Формою правління є парламентська республіка.

Гл. 2 конституції Болгарії присвячена правам та обов’язкам громадян. Конституцією визнаються і гарантуються права громадян на вибір місця проживання і свободу пересування, на свободу переконань, свободу слова, свободу друку, свободу інформації, право обирати і бути обраними тощо.

У конституції зафіксований порядок внесення поправок. Змінювати і доповнювати конституцію може Народні збори, за винятком тих положень, зміна і доповнення яких віднесено до правомочиям Великого народних зборів.

Правами внесення змін і доповнень до конституції наділені народні представники (депутати Народних зборів) і президент. Народні збори приймає закон стосовно змін або доповнень конституції більшістю в 3/4 всіх народних представників в ході трьох голосувань в різні дні.

Посилання на основну публікацію