Інфляція

Слово «інфляція» походить від латинського inflatio, що означає здуття.
Інфляція – це знецінення грошей, в результаті чого активно ростуть ціни на товари і послуги. Причиною інфляції є збільшення грошової маси без зростання маси товарної.
Види інфляції

Адміністративна інфляція: інфляція, породжена «адміністративно» керованими цінами
Галопуюча інфляція: стрибкоподібне зростання цін
Гіперінфляція: інфляція з дуже високим і швидким зростанням цін
Інфляція витрат: зростання цін на ресурси, в результаті чого зростають витрати виробництва, тобто ціни кінцевого продукту
Индуцированная інфляція: інфляція, інфляція, обумовлена ​​впливом зовнішніх факторів
Кредитна інфляція: інфляція, викликана надмірною кредитною експансією
Неочікувана інфляція: інфляція, вище очікуваної за певний період
Очікувана інфляція: передбачуваний рівень інфляції в майбутньому в слідстві факторів теперішнього часу
Відкрита інфляція: інфляція за рахунок зростання цін споживчих товарів і виробничих ресурсів
Прихована інфляція: інфляція, що виникає через товарного дефіциту, що супроводжується прагненням держави утримати ціни на колишньому рівні. Виражається в зникненні товарів в легальній торгівлі з перетіканням їх у торгівлю тіньову
Повзуча інфляція: виражається в тривалому, поступовому зростанні цін
Інфляція попиту: проявляється у перевищенні попиту над пропозицію, в результаті чого зростають ціни
Боротьба з інфляцією

Обмеження грошової маси в обігу. Воно реалізується
Підвищенням процентних ставок
Лімітуванням кредитів
Зменшенням дефіциту державного бюджету
Заморожуванням заробітної плати
Посилюванням зовнішнього економічного регулювання
(Джерело: Р. І. Мінц-Шапіро «Словник-довідник сучасної економіки»)

Інфляція в Росії у відсотках:
2007 – 11,87, 2 008 – 13,28, 2009 – 8,8, 2 010 – 8,78, 2011 – 6,1, 2012 –
6,58, 2 013 – 6,45
Найвищі показники інфляції в історії

1294 – З введенням в державі Хулагуидов паперових грошей (північний Китай і Монголія) ціни зросли в 10 разів
+1662 – Карбування незабезпечених мідних грошей привела до їх знецінення у порівнянні з срібними, що призвело до так званого Мідному бунту в Москві 25 липня
1921-1923 – Німеччина. Середній рівень інфляції становив близько 25% в день, за 3 дні ціни виростали вдвічі, а за місяць – у тисячу разів.
1941-1944 – Греція. Ціни в середньому подвоюється кожні 28 годин
1946 – Угорщина. У липні ціни подвоювалися кожні 15 годин.
1973 – Чилі. Інфляція склала 1200% на рік
1983-1987 – Болівія. Ціни зросли в мільйон разів
1984-1985 – Ізраїль. Інфляція 450-500%
1982-1993 – Польща злотий випускався від номіналу в 5000 до номіналу 2 млн
1992 – Росія. Інфляція за підсумками року склала 2 600%
1992-1995 – Україна. Знецінення українського карбованця відбувалося в середньому на 140% на місяць
2 008 – Зімбабве. Інфляція склала 231000000% на рік.

Посилання на основну публікацію