Географічні координати: визначення

Спочатку карти використовувалися лише для визначення місцезнаходження різних об’єктів відносно один одного. Контури їх наносилися спрощено і неточно, а про дотримання точного масштабу не могло бути й мови. Щодо останнього параметра навіть сучасні карти мають невеликі похибки. Коли виникла необхідність визначити точне знаходження об’єктів на земній кулі, а також їх відстані один від одного, були введені спеціальні географічні координати.

 Для визначення місця розташування конкретної точки на площині в системі координат достатньо лише двох значень. Одне з цих значень, откладываемое по вертикалі, називається довготою, а інше, откладываемое по горизонталі – широтою. Лінії довготи називають меридіанами, а широти – паралелями. Ці лінії утворюють на карті або глобусі своєрідну сітку, яку прийнято називати географічної. 

 

Широта – це кут між лінією, проведеної з конкретної точки до центру планети, і площиною екватора. Ширина вимірюється в градусах і відраховується від 0 до 90° від екватора до північного і південного полюсів. Широти північної півкулі прийнято вважати позитивними, а південного півкулі – негативними.

 

Довготою називають кут між площиною меридіана, який проходить через дану точку, і площиною початкового (нульового) меридіана. В даний час на Землі за нульовий меридіан, від якого ведеться відлік довготи, приймають меридіан, що проходить через обсерваторію в місті Гринвіч. Greenwich розташований в Англії, недалеко від Лондона. Іноді нульовий меридіан називають Грінвічським або просто Гринвічем. Довгота відраховується від 0 до 180°. Довготи, розташовані на схід від Грінвіча називаються східними, а на захід від нього – західними. Східні вважаються позитивними, західні – негативними.

 

Так як всі об’єкти на глобусі або карті зображують у відповідності з конкретним масштабом і їх дійсним місцем розташування, вміючи користуватися географічною сіткою, нескладно визначити їх місце розташування. Зазвичай широта і довгота зазначаються на глобусі або світовій карті з кроком в 5-10º. Для того щоб визначити по карті широту і довготу (наприклад, міста) необхідно лише знайти значення широти і довготи в зазначеній точці. Для більш точного визначення положення об’єкта кожен градус розбивають ще на 60 хвилин (наприклад, 60º 45 північної широти).

Посилання на основну публікацію