Епопея

Епопея – це великий епічний літературний твір, який зображує суттєві, важливі, історично значимі події національного масштабу. Яскравим прикладом епопеї є твір Л.Н. Толстого «Війна і мир», в якому зображено життя народу, що зіткнувся з іноземними загарбниками в особі французької наполеонівської армії. Тут показаний героїчний подвиг простих російських людей, які піднялися в своїй єдності перед лицем спільної небезпеки, досліджується питання національної єдності і непереможність народного духу. Епопея – монументальний твір.

Відмінні риси жанру

Герой епопеї – завжди виняткова особистість. Епопею відрізняє велика кількість персонажів (в епопеї Л. М. Толстого їх понад п’ятсот), детальне промальовування реалій певного часового періоду, напруженість і важливість зображуваної ситуації.

У 19 столітті виникає жанр роману-епопеї. Це літературний твір кілька менших розмірів. Воно охоплює значний проміжок історичних подій, також значущих в житті народу. Ці події національного життя визначають розвиток характеру центральних героїв твору, драматично впливають на їх долю. Роман-епопея зображує особистість, що попадає в жерло національної історії, яка перемелює слабких і не справляється з сильними духом.

Приклади творів

Яскравими прикладами роману-епопеї є «Тихий Дон» М.А. Шолохова, де описується життя козацьких станиць в період Громадянської братовбивчої війни. «Доктор Живаго» Б. Пастернака, який розповідає про життя лікаря-інтелігента переломний період вітчизняної історії.

Посилання на основну публікацію