Емісія – що це таке?

Емісія це випуск цінних паперів, грошових знаків і взагалі будь-яких важливих штук, мають цінність. Емісією (тобто друкуванням) грошей в кожній країні займається, як правило, центробанк цієї країни. Емісією акцій і облігацій займаються як державні, так і приватні компанії, які в даному випадку звуться емітентами цих паперів.

Слово emission в перекладі з англійської означає «випуск, викид». Звідси друга популярне значення слова «емісія» в російській мові – викид шкідливих газів в атмосферу.

Посилання на основну публікацію