Чому самореалізація людини можлива тільки в діяльності

У кожної людини є ряд потреб. Крім самих основних, які забезпечують діяльність фізичним тілом, існує ще безліч інших, без задоволення яких неможлива щасливе життя. Без самореалізації неможливо задоволення від процесу роботи. Чим повніше людина проявляє все якості свого характеру, тим приємніше йому буде працювати.

Самореалізація – реалізація потенціалу особистості

У свою чергу потенціал особистості це здатність людини до множення своїх внутрішніх можливостей – здатність до розвитку. Потенціал особистості – можливість жити багатим внутрішнім життям і ефективно взаємодіяти з оточенням, бути продуктивним, ефективно впливати, успішно рости і розвиватися.

Тепер розглянемо поняття діяльності

Діяльність це процес (процеси) активної взаємодії суб’єкта з об’єктом, під час якого суб’єкт задовольняє будь-які свої потреби, а в разі, якщо суб’єкт є органом влади, то виконує свої обов’язки, функції.

Діяльністю можна назвати будь-яку активність людини, якій надається певний сенс. Типи діяльності виділяються за типами відносини суб’єкта до світу об’єктів, що реалізуються в цих формах діяльності: Практична діяльність спрямована, перш за все, на перетворення світу відповідно до поставлених людиною цілей.

Пізнавальна діяльність служить цілям розуміння об’єктивних законів існування світу, без якого неможливе виконання практичних завдань.

Естетична діяльність – поняття, що відображає форми і прояви людської діяльності, детермінованість естетичної потребою, передбачає трансляцію (передачу) смислів, які визначаються ціннісними орієнтаціями того чи іншого соціуму і індивіда.

Управлінська діяльність, спрямована на управління організаціями. Виходячи з вище викладеного самореалізація неможлива без діяльності. Реалізувати себе можна не тільки в професійному плані. Цілком можливо реалізувати себе під час відпочинку. Головний показник того, що самореалізація проходить успішно – це те, що процес діяльності дійсно подобається.

Посилання на основну публікацію