Чому Карлу Великому знадобилося оголошувати Франкську державу імперією

Створена Карлом Великим імперія займала, таким чином, значну частину території колишньої Західної Римської імперії, в тому числі і її столицю Рим. Це пожвавило римську державну традицію.

Карл Великий не хотів задовольнятися титулом короля франків, а претендував на титул всесвітнього монарха, «імператора римлян». У 800 р, коли він перебував у Римі, папа Лев III коронував його в Латеранської церкви короною «римських імператорів».

Ціною значних територіальних поступок вдалося домогтися визнання імператорського титулу франкського короля з боку східно-римського імператора.

Відтворена франкским королем імперія тільки за назвою походила на давню Римську імперію. Вона не тільки територіально була менше, але і набагато слабкіше в військово-адміністративному відношенні.

Карл Великий намагався використовувати знову придбаний імператорський титул для зміцнення своєї влади всередині держави і підвищення міжнародного престижу. Все населення, від знаті і до рабів, повинно було принести йому присягу на вірність.

Були спроби створити централізований апарат управління за римським зразком. Важливе значення мало підпорядкування імператором римської церкви і її глави – Папи. Панування над західною церквою стало знаряддям міжнародної політики імперії.

Посилання на основну публікацію